112 trekkers in beslag genomen bij North Sea Express in Zeebrugge UPDATE

Deze zondag werden er in het kader van een actie tegen sociale dumping 112 trekkers met Slowaakse nummerplaten in beslag genomen bij North Sea Express in Zeebrugge. UPTR en TLV herhalen dat ze zonder enige reserve elke illegale tewerkstelling veroordeelen. De gecoordineerde actie van de inspectiediensten had tot doel om na te gaan of de Slowaakse onderaannemer van NSE (East Transport Leasing) schuldig is aan sociale dumping. ETL stelt meestal Roemeense chauffeurs tewerk in dienst van NSE. BTB : “Probleem al geruime tijd aangekaart” Vakbond BTB-ABVV (dat vandaag ook actie voert tegen de Mobility Package van Eurocommissaris Bulc), zegt dat ze al geruime tijd aankaarten bij de inspectie dat er bij NSE/ETL problemen zijn en dat de chauffeurs die niet in Zeebrugge waren via hun boordcomputer de boodschap kregen dat ze ‘absoluut niet naar daar mochten komen’. UPTR : “Graag verlaging loonkost” Volgens UPTR “dient oneerlijke concurrentie, in welke vorm dan ook, ten alle koste vermeden te worden. Bepaalde ondernemingen mogen dan wel de mening zijn toegedaan dat dit de enige manier is waarop zij verder kunnen blijven overleven maar sociale dumping mag nooit een pijler zijn waarop de transportsector gestoeld is!” De federatie herinnert eraan dat ze, samen met de twee overige transportfederaties, een plan tegen eerlijke concurrentie in de transportsector ondertekende samen met de bevoegde ministers, de inspectiediensten en de vakbonden. “Maar we stellen vast dat er nog steeds geen enkele actie werd ondernomen in België omtrent het verschil in loonkost tussen de verschillende EU-lidstaten”, zeggen UPTR en TLV. Alle werkgeversorganisaties zijn jarenlang vragende partij om b.v. de beschikbaarheidsuren vrijgesteld te krijgen van RSZ en bedrijfsvoorheffing. TLV stelt ook vast dat er in het zomerakkoord van de federale regering lastenverlagingen werden voorzien voor de bouwsector, maar dat het wegtransport, dat nog meer gebukt gaat onder de internationale concurrentie, jammer genoeg in de kou bleef staan. “Echte buitenlandse transporteurs worden gerust gelaten” De werkgeversorganisaties constateren ook dat dat enkel Belgische internationale transportbedrijven worden gecontroleerd. “De echte buitenlandse transporteurs en de opdrachtgevers worden gerust gelaten, en steeds meer opdrachtgevers starten dus een rechtstreekse samenwerking op met buitenlandse transportondernemingen en laten de Belgische transportondernemingen volledig links liggen!” In andere landen zou het omgekeerd zijn : “Vooral de buitenlandse ondernemingen (en dus ook de Belgische) belaagd worden, terwijl de ‘eigen’ transporteurs vaak ongemoeid gelaten worden. Het moet duidelijk zijn dat er ook daarin een evenwicht moet gevonden worden, want dit alles heeft tot resultaat dat steeds meer Belgische ondernemers en werknemers er de brui aan geven”, vindt Reul. TLV : “Media gaan voorbij aan het echte probleem” Transport en Logistiek Vlaanderen neemt aanstoot aan het feit dat media onschuldige transporteurs mee in het bad trekken, en dat ze daarbij iets te gemakkelijk voorbijgaan aan het echte probleem! TLV ziet minstens drie grote oorzaken voor de oneerlijke concurrentie, met name het verschil in loonkost, de druk op de prijzen vanwege de opdrachtgevers, en ook de verschuiving naar voertuigen van -3,5 ton. TLV vraagt dan ook dat voor deze voertuigen dezelfde spelregels gelden als voertuigen van +3,5 ton.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo