Mobility Package: de UETR publiceert zijn eisen

De komende weken beloven cruciaal te worden voor de toekomst van het Europese wegtransport. De Europese Commissie en het Europees Parlement moeten immers een akkoord bereiken over een diepgaande herziening van de oprichtingsregels voor de concurrentie tussen transporteurs. De discussies draaien rond het Mobility Package dat door de Europese Commissie is voorgesteld en de UETR (Europese federatie waar TLV en de UPTR deel van uitmaken) heeft zijn eisenpakket bekendgemaakt. Dit zijn de belangrijkste eisen:

 • uitbreiding van de regels naar de lichte bedrijfsvoertuigen: de UETR vraagt dat de vier pijlers om toegang tot het beroep te krijgen (goede reputatie, vestigingplaatscriteria, beroepsbekwaamheid, financiële zekerheid) ook op betaald transport via lichte bedrijfsvoertuigen wordt toegepast. De lidstaten zouden hierbij wel de mogelijkheid hebben om zelf strengere regels op te leggen, zoals in Spanje en Italië nu al het geval is.
 • de UETR vraagt dat diezelfde criteria ook op de transportbemiddelaars worden toegepast om ook die schakel in de transportketen te professionaliseren.
 • volgens de UETR hoeven handelscontracten niet te worden toegevoegd aan de lijst van documenten die een transportbedrijf in zijn hoofdzetel moet bijhouden. Dat is van belang in het kader van de strijd tegen de ‘brievenbusfirma’s’, maar de UETR vindt dat het woord ‘handelscontract’ een vaag begrip en verwacht dat dit te veel administratief werk zal creëren.
 • wat cabotage betreft, stelt de UETR voor om bij het principe van drie operaties per 7 dagen te blijven en niet over te gaan naar een onbeperkt aantal operaties in 5 dagen. Mocht het aantal operaties onbeperkt worden, dan vraagt de UETR dat dit binnen een maximumtijd van 48 uur gebeurt.
 • in de omliggende landen van een land waar een internationale transportopdracht is gelost, zou cabotage moeten worden verboden
 • de UETR verzet zich tegen elke vorm van ‘filetaks’, een bijkomend bedrag dat in functie van het tijdstip aan een kilometerheffing wordt toegevoegd. De organisatie redeneert dat een transporteur die een aanbod opstelt, niet zelf zijn vertrek- en aankomstuur kan bepalen.
 • de UETR gaat in tegen elke vrijstelling van de regels op de rij- en rusttijden voor trucks die zich met ‘niet-commercieel’ transport bezighouden.
 • de UETR wil niet dat een beperkte wekelijkse rust bij de volgende, normale wekelijkse rust moet worden gecompenseerd
 • de UETR ondersteunt het principe dat de lange wekelijkse rust niet in de cabine mag worden opgenomen, maar dan wel op voorwaarde dat er genoeg aanvaardbare verblijven voor de chauffeurs zijn
 • de UETR steunt algemeen gezien het voorstel over de detachering van de werknemers, maar vraagt dat het bijkomende administratieve werk zo veel mogelijk wordt beperkt en dat de lidstaten zelf geen regels mogen opleggen die strenger zijn dan de toekomstige richtlijn

 

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo