Vecto : eindelijk transparantie over het verbruik!

Opgelegd door de Europese Unie zal er tegen 2019 eindelijk transparantie komen voor de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen (en dus ook over hun brandstofverbruik). Laat ons eens kijken hoe de koper in de toekomst geïnformeerd zal worden… De zware bedrijfsvoertuigen volgen hier in feite op afstand de personenwagens, waarvoor de Commissie in 2008 al uitstootgrenzen vastgelegd heeft voor het jaar 2015. Op afstand, want het heeft lang geduurd vooraleer men overeenkwam over de manier waarop het brandstofverbruik van een vrachtwagen gemeten moet worden. Meten we dit beladen of leeg, op welk soort van traject, met welke oplegger of aanhangwagen en met welke asconfiguratie, naast andere elementen? Uiteindelijk werd een simulatiehulpmiddel weerhouden. Gecertificeerd verbruik Vecto werd ontwikkeld door de universiteit van Graz in Oostenrijk en zal gebruikmaken van de gegevens verstrekt door de constructeurs volgens een gecertificeerde methodologie. Die gegevens zouden gecontroleerd kunnen worden met een methode die nog niet goedgekeurd is door de Commissie. Vecto berekent het theoretische verbruik van de meerderheid van de in Europa gebruikte configuraties, gegroepeerd in 18 categorieën. Maar alleen de populairste categorieën zullen het onderwerp vormen van een verplichte communicatie tijdens de eerste twee jaar. Omdat de berekening gebeurt met een standaard gesloten laadbak, heeft Vecto niet tot doel een reëel brandstofverbruik op te geven, maar een vergelijkingsbasis tussen concurrerende vrachtwagenmodellen. “De kopers zullen voor elke categorie van nieuw aangekochte vrachtwagens de informatie ontvangen uitgedrukt in gram CO2 per ton/kilometer of per volume/kilometer”, verklaart verantwoordelijke technische aspecten ‘zware bedrijfsvoertuigen’ bij constructeursfederatie ACEA Aldo Celasco. “Wij weten nog niet of de cijfers zullen uitgaan van een functioneren met 10 % belading, met 90 % of met volle belading. Wat eveneens nog niet beslist is, dat is het lot van de voertuigen die in geen enkele categorie passen. De constructeurs zouden een uitzondering willen zien voor een bepaald percentage van hun totale productie. Maar het belangrijkste is dat het voor het eerst mogelijk zal worden de prestaties van concurrerende voertuigen te vergelijken. Vervolgens zal de Commissie maximale grenswaarden voor de uitstoot vastleggen, net als voor de personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen. Een eerste voorstel in die zin zou publiek gemaakt moeten worden in 2018.” In afwachting zullen de constructeurs verplicht worden voor ieder model bekend te maken hoeveel g/tkm of g/volume-km elk model uitstoot. Ze zullen dat evenwel ook mogen uitdrukken in het verbruik in l/100 km. Het is nu afwachten of deze vorm van transparantie een invloed zal hebben op de prijs van de vrachtwagens.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo