Wegvervoer Alliantie gekant tegen elke vorm van geliberaliseerde cabotage

De ministers van Transport van de landen die deel uitmaken van de Wegvervoer Alliantie zijn afgelopen maandag bijeengekomen in Brussel. Ze hebben zich uitgesproken tegen elke vorm van geliberaliseerde cabotage tot zolang er geen sprake is van sociale harmonisatie. De Wegvervoer Alliantie (waar Griekenland nu ook officieel deel van uitmaakt en Nederland de rol van waarnemer heeft opgenomen) stuurt hiermee een sterk signaal richting Europese Commissie, die volop ijvert om haar Mobility Package te laten goedkeuren door het Europees Parlement en de Europese Raad. “Van zodra er echt sprake is van een harmonisatie van de sociale wetgeving in het wegvervoer, kan er opnieuw gepraat worden over een doorgedreven liberalisering van de transportsector, en dan meer bepaald over een grotere liberalisering van de cabotage. Het wetgevend kader rond de rij- en rusttijden moet vooral meer, en zeker niet minder, sociale bescherming garanderen. De Europese Unie moet bovendien meer werk maken van efficiëntere controlemiddelen om ervoor te zorgen dat de regels correct worden toegepast.” De landen van de Wegvervoer Alliantie benadrukken bovendien dat het beroep van vrachtwagenchauffeur meer dan ooit toe is aan een opwaardering omdat talrijke lidstaten momenteel met een tekort aan vrachtwagenbestuurders geconfronteerd worden. Commissaris Bulc stelt voor om het huidige systeem van drie cabotageritten tijdens zeven opeenvolgende dagen te schrappen en te vervangen door een vrij verkeer in alle buurlanden gedurende vijf dagen, volgend op een losbeurt in een lidstaat. De Wegvervoer Alliantie is van oordeel dat een dergelijk systeem moeilijk te controleren valt en dat het vooral zal bijdragen tot nog meer sociale dumping. De werkomstandigheden van de chauffeurs zullen er op die manier nog op achteruitgaan. De ondertekenaars van de verklaring (waaronder federaal mobiliteitsminister François Bellot) formuleerden voor het overige geen opmerkingen bij andere elementen uit het Mobiliteitspakket, waaronder het verbod om de lange weekendrust in de cabine door te brengen. Dit standpunt wekt vooral woede in de landen uit Centraal-Europa. De houding van de Wegvervoer Alliantie, zoals ook aangegeven door UPTR, kan stokken in de wielen steken van de Commissie, die ernaar streeft om tegen eind juni een akkoord af te sluiten binnen de Raad. De Wegvervoer Alliantie laat ten slotte ook weten dat het bereid is om een compromis uit te werken.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo