François Bellot: “Vóór de verkiezingen waarschijnlijk geen akkoord over het Mobility Package”

Bij de officiële opening van het We are Transport-salon herinnerde federaal minister voor Mobiliteit, François Bellot, de toehoorders aan de prioriteiten die België op Europees niveau heeft. Hij uitte dan ook zijn (grote) twijfels over een mogelijk driehoeksakkoord over het Mobility Package van de Commissie. Samen met zijn Franse collega Elisabeth Borne, is François Bellot een van de actiefste leden van de Wegalliantie. Zolang er geen sociale harmonisatie plaatsvindt, wil de Wegalliantie, waar twaalf West-Europese landen bij zijn aangesloten, voorkomen dat de markt van het wegtransport nog verder wordt opengetrokken dan nu al het geval is. Mobility Package Tijdens zijn openingstoespraak haalde François Bellot de voornaamste standpunten van de Wegalliantie aan (waartoe ook Nederland is toegetreden), maar hij toonde zich heel sceptisch over de slaagkansen om vóór de volgende Europese verkiezingen tot een akkoord te komen: “Bij de Transportraad van 7 juni zal het dossier een belangrijke, nieuwe fase ingaan, maar we zullen er onder andere herhalen dat we ons, zolang er geen sociale harmonisatie is, voor 100% tegen elke verdere liberalisering van de cabotage afzetten. Als je weet dat Bulgarije (dat tot eind juni het roulerende voorzitterschap van de Europese Unie heeft, nvdr) tegelijk eist dat de periode voor vrije cabotage tot tien dagen wordt opgetrokken, dan begrijp je hoe groot de afstand tussen ons is. In die context geloof ik niet dat er vóór het einde van de huidige Europese legislatuur nog een oplossing komt.” Een interfederale visie op mobiliteit Op enkele maanden van de federale en regionale verkiezingen, bevestigde Bellot ook dat een interfederale studie over mobiliteit (die aan een belangrijk internationaal bureau is toevertrouwd) binnenkort wordt afgesloten: “Uit die studie zijn 18 thema’s naar voor gekomen waarop we kunnen inspelen. Ik kan de federale entiteiten natuurlijk niet zeggen wat ze moeten doen, maar ik zou de gewesten echt willen aanraden om dit rapport aan te grijpen en samen te werken aan de aangebrachte punten.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo