Go4Logistics op WaT : nieuwe planning van containers

Het Antwerpse bedrijf heeft een programma dat de ondernemingen toelaat zich te registreren en de verplaatsingen van containers binnen de haven en naar het achterland te plannen. De nieuwe planning voor containers 2.0 geeft suggesties aan de planners om geschikte combinaties te realiseren: afhalen of afzetten van containers op de terminals, hergebruik van lege containers, enz. Het planningswerktuig biedt de noodzakelijke flexibiliteit om het transport te scheiden van of te verbinden met andere activiteiten zoals scanning, douane, wegen, enz. Al die acties kunnen winsten of kosten opleveren, die automatisch berekend worden met de tariefmodule, zowel voor de klanten als voor de transporteurs/onderaannemers.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo