Michael Reul wordt Vicepresident van de HRZKMO

Op donderdag 30 mei 2018 trad de UPTR toe tot het vicevoorzitterschap van de Afdeling Transport en Voertuigen van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Dit federale adviesorgaan fungeert als woordvoerder van de zelfstandigen en kmo’s, en heeft drie wettelijke taken: overleg, raad en vertegenwoordiging van ± 170 erkende professionele beroeps- en brancheorganisaties. De sectorale commissie Transport en Voertuigen overkoepelt Traxio, FBAA, GTL, de Belgische Kamer der Verhuizers, FEBELCAR, TLV, Febetra en UPTR. Luc Missante (TRAXIO) blijft voorzitter. “Deze benoeming is puur een eretitel, een erkenning voor de inspanningen die we de voorbije jaren hebben geleverd binnen de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO, bij erg complexe dossiers zoals de kwestie van de sectorale criteria in de strijd tegen de schijnzelfstandigheid”, vertelt Michael Reul opgetogen.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo