TLV gaat (toch) voor 50 ton

De leden hebben beroepsorganisatie TLV van mening doen veranderen : Transport en Logistiek Vlaanderen verdedigt voortaan niet 44 maar 50 ton als maximaal toegestaan gewicht (MTM). TLV polste bij haar leden of zij de huidige MTM van 44 ton wilden behouden, of ook voor het Vlaamse gewest een tonnageverhoging wensten. In Wallonië geldt sinds 1 mei een MTM van 50 ton. Een duidelijke meerderheid besliste dat TLV vanaf nu moet pleiten bij de Vlaamse en andere regeringen voor 50 ton als nieuwe grens. ‘Bij TLV beslissen alle leden over de standpunten die we verdedigen”, zegt Lode Verkinderen, secretaris-generaal van TLV. “Als 50 ton de nieuwe grens wordt in Vlaanderen rekenen we er nadien ook op dat grensoverschrijdend vervoer met Nederland tot die 50 ton mogelijk wordt.” Maar TLV waarschuwt : “Als de Vlaamse overheid een tonnageverhoging goedkeurt, zal voor de sector het een en ander veranderen. Transporteurs zullen bijvoorbeeld anders moeten rekenen: niet langer per afgelegde kilometer of per rit, maar per ton. Die overgang gebeurt niet zomaar, maar TLV zal in ieder geval haar leden in die berekeningen en het hele proces bijstaan.”  

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo