Mobiliteitspack: de gematigde Belgische reacties

Als we de reacties van de Belgische transportfederaties op de stemming over het Mobiliteitspack eergisteren in het Europees Parlement willen kennen, hoeven we maar een blik op de sociale media te werpen. De vakbonden daarentegen, zijn wel bijzonder tevreden. Het Mobiliteitspack van de Sloveense Europees Commissaris Violeta Bulc (foto) bevatte een pak maatregelen die, als alles goed ging, zelf een evenwicht moesten vinden en zo een nieuw reglementair landschap in het Europese wegtransport moesten vormen. Waar een aantal maatregelen min of meer unaniem goed werden bevonden (het opnemen van lichte bedrijfsvoertuigen in bepaalde pijlers van de ‘transportreglementering’), werden andere maatregelen bijzonder hard door de vele belangengroepen onderuitgehaald. Wat dat betreft, kunnen de vakbonden zich publiekelijk op de borst slaan. Het feit dat het hele Mobiliteitspack naar de Commissie wordt teruggestuurd, betekent immers dat er niets aan de rij- en (vooral) rusttijden wordt veranderd. De syndicaten kunnen zich dus blijven beroepen op de beslissing van december 2017, die de lange wekelijkse rust in de cabine verbiedt. De Belgische federaties verzetten zich vooral tegen de evolutie van de cabotageregels. Vooral de UPTR had zich achter het advies geschaard van de HRZKMO (Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO), die zich afzet tegen de liberalisering van de cabotage in het goederentransport en pleit voor het behoud van de bestaande regels. Wat dat betreft, is Philippe Degraef (Febetra) vrij tevreden: “Liever geen akkoord dan een slechte deal die ertoe leidt dat Belgische transporteurs bij gebrek aan level playing field nog dieper wegzakken in het moeras”, verklaart hij op Twitter. TLV is behoedzamer en merkt op dat het Mobiliteitspack een kans had kunnen zijn om de Belgische transporteurs beter te beschermen. Terug naar af Het feit dat het Mobiliteitspack terug naar de Europese Commissie gaat, betekent dat het waarschijnlijk niet de minste kans maakt om nog vóór het einde van de huidige Europese legislatuur via driehoeksoverleg te worden goedgekeurd. In elk geval is de kans groot dat de huidige tekst niet voorbij de Europese Raad raakt, aangezien de landen van de Wegalliantie (waar België deel van uitmaakt) hem niet zouden goedkeuren. Het ziet er dus naar uit dat het onderwerp pas na de Europese verkiezingen van 2019 opnieuw op tafel zal komen. Met een nieuw Parlement (dat misschien meer door het nationalistische en protectionistische gedachtengoed zal zijn beïnvloed) en een nieuwe Europese Commissie. Onmogelijk te zeggen of het onderwerp zal worden aangehaald, of ze de huidige tekst geheel of gedeeltelijk zullen overnemen, of dat ze ervoor zullen kiezen met een wit blad te herbeginnen. Hoe het ook zij, de huidige regels, met hun gebreken, blijven voorlopig van kracht.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo