Sociaal overleg: BTB zet druk op VBO via Febetra

Vandaag hebben verschillende beroepscentrales van het ABVV acties gevoerd aan Febetra, die lid is van het VBO. Het ABVV vindt dat de recente VBO standpunten inzake eindeloopbaan, zware beroepen en pensioen totaal onaanvaardbaar zijn. Frank Moreels, voorzitter van de Belgische TransportBond-ABVV : “We maken Febetra duidelijk dat we uiterst bezorgd zijn over de standpunten van het VBO in het sociaal overleg. Denk hierbij aan de  discussie over zware beroepen, einde loopbaan en pensioen. Voor de arbeiders in de transportsector is dit totaal niet realistisch. SWT, het vroegere brugpensioen, wordt steeds strikter, de pensioenleeftijd stijgt en de discussie over de zware beroepen blijft aanslepen. De eisen van VBO gaan ver, veel te ver.” BTB heeft aan Febetra gevraagd een charter te ondertekenen dat hen verbindt om op de raad van bestuur van het VBO te pleiten voor fatsoenlijke pensioenen, voor een wettelijke pensioenleeftijd van 65 en voor een lijst met (objectieve) criteria van zwaar werk, in plaats van een lijst met zware beroepen. Het antwoord van de transportfederatie is nog niet gekend.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo