blank

Nieuwe Havenstudie over green supply chains

Samen met onze partners Universiteit Antwerpen, UPT Erasmus en het VIL, leggen we momenteel  de laatste hand aan de zevende ING Havenstudie. Deze editie bestudeert de verduurzaming van de logistieke keten en de rol die havens daarin spelen. 

Duurzaamheid is niet langer vrijblijvend. Een groeiend aantal klanten wil enkel nog in zee gaan met havens, rederijen, achterlandoperatoren en bredere logistieke dienstverleners, die zowel qua reputatie als in de feiten werken aan meer duurzame operaties.  

De studie onderzoekt in hoeverre het “groene” denken en handelen is doorgedrongen in de supply chain en hoe havens en havengerelateerde bedrijven kunnen omgaan met de steeds grotere noden en uitdagingen op dit  vlak. De focus zal hiervoor liggen de betere afstemming van lading- en informatiestromen. In de studie wordt ook ingegaan op concrete initiatieven van havens, logistieke bedrijven en stakeholders. 

De Havenstudie zal tevens de resultaten bevatten van een enquête die wordt uitgevoerd door het VIL. Met deze enquête willen we een beter beeld te krijgen van de plaats die duurzaamheid heeft in de strategie en operaties van bedrijven in de logistieke keten en hun verwachtingen terzake. Het  invullen van deze vragenlijst neemt tien tot vijftien minuten in beslag. Ook u kan meewerken aan dit onderzoek, via deze link.

De studie verschijnt eind september en zal voorgesteld worden op een aantal events. 

We houden u uiteraard verder op de hoogte!   

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo