UPDATE Verkiezingen 2019 : de voorstellen (en de antwoorden) van Open VLD

De redactie van Transportmedia heeft de programma’s doorgenomen van de politieke partijen die aantreden voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei en heeft er de voorstellen uitgehaald die betrekking hebben op het wegtransport. Hierna enkele uittreksels gekozen uit het programma van Open VLD (alle voorstellen staan in schuinschrift).

Mobiliteit bekleedt de 5de positie onder de 15 thema’s behandeld in het programma.

Kilometerheffing

 • We kanten ons resoluut tegen een algemeen systeem van rekeningrijden
 • We staan open voor een tol op filegevoelige plaatsen en momenten zoals de Brusselse en Antwerpse ring in de spits.

Maakt u de toepassing van de kilometerheffing voor vrachtwagens eenvoudiger door uniforme tarieven voor het hele land toe te passen?

 • We zijn geen voorstander van uniforme tarieven, wel van een uniform tariefsysteem. Het zou inderdaad logischer zijn als de systemen in de drie gewesten op eenzelfde basis georganiseerd zouden worden. We pleiten wel voor het slimmer maken van de bestaande heffing, door ze tijds- en plaatsafhankelijk te maken. Een lager tarief tijdens de nacht bijvoorbeeld.

Stedelijke distributie

 • Door laad- en lospunten voor grote vrachtwagens in congestie-vrije zones buiten de stad in te richten kunnen we het Vlaamse wegennet verder ontlasten. Hierdoor gebeuren leveringen aan huis of bij de kleinhandel met bestelwagens of kleinere vrachtwagens.

Modal shift

 • We stimuleren goederenvervoer over het water en per spoor

Cabotage

Hoe laat u de huidige cabotageregels evolueren?

 • De Europese cabotageregel is vandaag dat na een internationaal transport naar België, er binnen de 7 dagen nog 3 lokale ritten uitgevoerd kunnen worden. Door de moeilijke controleerbaarheid zijn er misbruiken van b.v. Oost-Europese transporteurs die hier meer lokale ritten doen. Tegelijk zijn Belgische transporteurs vaak actief in de buurlanden, dus is die cabotage belangrijk. Open Vld is voorstander van eenvoudiger, duidelijker en beter controleerbare regels, zoals een vast aantal dagen na een internationale rit dat cabotage is toegelaten. Een tachograaf met GPS zal in de toekomst de controle daarop kunnen verbeteren.

Social dumping

Hoe bestrijdt u sociale dumping in de transportsector?

 • Op nationaal vlak hebben we niet zozeer nood aan meer regels, maar wel aan een goede handhaving. Een volgende regering moet op de ingeslagen weg verder gaan en mensen en middelen toewijzen in functie van de belangrijkste strategische doelstellingen.

Camionnettisering

Breidt u de toegang tot het beroep van wegtransporteur en andere regels uit naar lichte bedrijfsvoertuigen?

 • We zijn voorstander om een aantal verplichtingen, zoals de toegang tot het beroep, uit te breiden onder 3,5 ton, maar in gans Europa. Met strengere regels op Belgisch vlak, die Europees niet gevolgd zouden worden, zouden we enkel in eigen voet schieten.

Sociale lasten

Stelt u de niet-productieve uren vrij van sociale lasten in de transportsector om de loonkloof met de buurlanden te overbruggen?

 • De vrijstelling van de niet-productieve uren is inderdaad een optie die nader te onderzoeken valt binnen een bredere discussie over de loonkosten binnen de transportsector.

Professionele diesel

Blijft de professionele diesel behouden?

 • We hebben op dit moment niet de intentie om het bestaande systeem te wijzigen.

Interfederale visie op mobiliteit

Bent u voorstander van een overkoepelend orgaan om mobiliteit doorheen de drie gewesten te verbeteren?

 • Ja. We zijn voorstander van een duidelijke interfederale mobiliteitsvisie die gestuurd wordt vanuit het ECMM. Of dit een orgaan moet zijn met een eigen rechtspersoonlijkheid, bevoegdheden, middelen en personeel is een andere vraag.

Infrastructuur

Bouwt u bijkomende beveiligde parkings voor truckchauffeurs?

 • De bestaande situaties op de snelwegparkings ’s avonds en in het weekend zijn gevaarlijk voor het verkeer en de truckchauffeurs. Er zal de komende jaren meer moeten worden geïnvesteerd in beveiligde en comfortabele parkings.

Alternatieve aandrijflijnen

Hoe steunt u investeringen in voertuigen op alternatieve aandrijvingen?

 • Bij de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens werd tegelijkertijd een steunpakket met maatregelen voor de transportsector uitgewerkt. Hierin zit een incentive voor de vergroening van het wagenpark. We willen dit steunpakket evalueren samen met de sector en desgevallend bijsturen in de richting van een verdere vergroening en innovatie van het wagenpark.

50 ton

Verhoogt u, in navolging op het Waals Gewest, de maximale toegelaten massa voor vrachtwagens van 44 naar 50 ton?

 • Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt momenteel of een dergelijke maatregel mogelijk is op het Vlaamse wegennet. Als dit mogelijk is binnen het bestaande wegennet (en dan vooral rekening houdend met de veiligheid op de kunstwerken) is dit bespreekbaar.

Ecocombis

Laat u LZVs toe op de volledige Brusselse ring?

 • Het is inderdaad absurd dat LZV’s op een klein stukje van de Brusselse ring niet worden toegelaten. Dit moet worden opgelost.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo