UPDATE Verkiezingen 2019 : het programma van de N-VA

De redactie van Transportmedia heeft de programma’s doorgenomen van de politieke partijen die aantreden voor de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei en heeft er de voorstellen uitgehaald die betrekking hebben op het wegtransport. Hierna enkele uittreksels gekozen uit het programma van de N-VA en de antwoorden van de partij op onze vragen (alle voorstellen staan in schuinschrift).

Mobiliteit bekleedt de 20ste positie onder de 23 thema’s behandeld in het programma.

Evolutie cabotage

We zijn tevreden over de vooruitgang in het mobiliteitspakket. Met betrekking tot cabotage zijn we gematigd tevreden omdat het Europees Parlement niet heeft gekozen voor verdere liberalisering zoals aangestuurd door Oost-Europa. Het grote probleem voor ons is de afkoelperiode voor cabotage (60u). Die zet de Vlaamse transportsector op een concurrentieel nadeel t.a.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad, nog uit de tekst zal verdwijnen.

Sociale dumping

 • Om de oneerlijke concurrentie in kader van detachering binnen Europa tegen te gaan, voeren we een gedeeltelijke fiscalisering van de sociale zekerheid in risicosectoren in.
 • We gaan ook voor een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de diverse nationale en regionale inspectiediensten o.m. in dergelijke sectoren zoals transport.

Uitbreiding toegang tot het beroep naar LCVs

We scharen ons achter de nodige maatregelen (vb via de tachograaf) zodat de hele regelgeving van het mobiliteitspakket ook binnen redelijke voorwaarden van toepassing is op de lichte bedrijfsvoertuigen.

Sociale lasten

 • Stelt u de niet-productieve uren vrij van sociale lasten in de transportsector om de loonkloof met de buurlanden te overbruggen?

Nee, in plaats van nichemaatregelen te nemen en zo de koterij van ons belastingsysteem te vergroten, verlagen wij de algemene lasten op arbeid.

Kilometerheffing

 • We voeren een kilometerheffing voor alle voertuigen in, gedifferentieerd naar plaats, tijdstip en milieukenmerken van het voertuig. We zorgen ervoor dat dit geen belastingverhoging wordt voor de Vlaming. Dat doen we door bestaande autotaksen (belasting op inverkeerstelling en jaarlijkse verkeersbelasting) af te schaffen.
 • Maakt u de toepassing van de kilometerheffing voor vrachtwagens eenvoudiger door uniforme tarieven voor het hele land toe te passen?

Nee, elk gewest kan hierin de keuzes maken die zij opportuun vindt.

Professionele diesel

 • Blijft de professionele diesel behouden?

Ja.

Federale visie op mobiliteit

 • Bent u voorstander van een overkoepelend orgaan om mobiliteit doorheen de drie gewesten te verbeteren?

Nee. Er zijn al genoeg overlegorganen. Een verborgen herfederalisering van mobiliteit zal alleen tot nog meer obstructies leiden.

Transportinfrastructuur

 • We investeren in de toegangspoorten tot Vlaanderen: onze havens en onze luchthavens. Bij de Vlaamse havens investeren we in ‘de voordeur’: vlotte maritieme toegang en voldoende capaciteit om goederen in ontvangst te nemen, maar we investeren evenzeer in ‘de achterdeur’: vlotte hinterlandontsluiting, zodat goederen vlot doorgesluisd kunnen worden via sterke weg-, binnenvaart- en spoorverbindingen.
 • Bij de verdere uitbouw van het waterwegennetwerk voorzien we de nodige overslagfaciliteiten, zodat de modal shift maximaal gestimuleerd wordt.
 • We investeren in innovaties die de binnenvaart nog efficiënter, flexibeler en dus aantrekkelijker maken. We geven bijvoorbeeld ruimte aan innovatieve vaartuigen, onbemand varen en een nieuwe generatie van kleinere binnenvaartschepen.
 • Bouwt u bijkomende beveiligde parkings voor truckchauffeurs?

Ja.

Alternatieve aandrijflijnen

 • Hoe steunt u investeringen in voertuigen op alternatieve aandrijvingen?

De kilometerheffing is gedifferentieerd o.b.v. milieukenmerken van de vrachtwagen. Minister Weyts heeft een subsidieregeling uitgewerkt voor ecologisch en veilig transport. Minister Muyters heeft via de ecologiepremie de steun voor CNG , LNG en elektrische voertuigen sterk verhoogd. In nieuwe concessies voor snelwegparkings leggen we eisen op qua voorzieningen van alternatieve brandstoffen

50 ton

 • Verhoogt u, in navolging op het Waals Gewest, de maximale toegelaten massa voor vrachtwagens van 44 naar 50 ton?

Wij werken aan een regelgeving om 50 ton vanaf 1 januari 2020 toe te laten op het Vlaamse wegennet. We wijken in de regelgeving licht af van het Waalse gewest omdat wij een aantal berekeningen inbouwen ter beveiliging van de integriteit van onze kunstwerken.

LZVs

 • Laat u LZVs toe op de volledige Brusselse ring?

Ja. Ook het Brussels Gewest moet daarvoor de toelating geven.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo