blank

Meldplicht in Nederland, de reactie van TLV

In het kader van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie geldt in Nederland vanaf 1 maart een meldingsplicht voor buitenlandse chauffeurs (zie news van 10 februari). Maar, zo betreurt TLV, concreet zou het niet mogelijk zijn om ook echt een melding te plaatsen. De federatie Transport en Logistiek Vlaanderen herinnert ons eraan dat werkgevers binnenkort moeten aangeven wanneer een werknemer tijdelijk in Nederland aan de slag gaat. Dat geldt uiteraard voor de zelfstandige transporteurs. De website waarop je zo’n verklaring kan ingeven, vraagt namelijk om de gegevens van een contactpersoon in Nederland. Dat kan een gedetacheerde werknemer zijn maar, zo benadrukt TLV, alleen Nederlandse adressen worden aanvaard. De bond betreurt dan ook dat een Belgisch bedrijf dat geen adres in Nederland heeft, dus niet geldig een werknemer in dat land kan detacheren. De Nederlandse overheid wilde het systeem op 1 februari online lanceren om de administratieve last in te perken. Dat doel is volgens TLV dus nog niet bereikt. TLV betreurt eveneens het gebrek aan communicatie van de Nederlandse overheid, ondanks de klachten van de Nederlandse en Belgische federaties.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo