Wegvervoer: de heilige unie…

Gisteren zou er een vergadering van het Paritair Comité 140 plaatsvinden. Het ging door via een videoconferentie en de verschillende sociale partners ondertekenden een gezamenlijke verklaring bestemd voor van de werkgevers, de werknemers in de sector en de Belgische samenleving in haar geheel.

De sociale partners benadrukken in de eerste plaats de cruciale rol die het wegvervoer speelt bij de voorziening van het land met de basisbehoeften. Ze herhalen hun verzoek om de chauffeurs fatsoenlijke werk- en opvangomstandigheden (inclusief sanitaire voorzieningen) te bieden en kondigen aan dat er in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een gids met goede praktijken is gepubliceerd voor alle werknemers in de transport- en logistieke sector. Zij dringen ook aan op de absolute noodzaak van een constructieve sociale dialoog binnen de ondernemingen om het aanbod te kunnen blijven garanderen.

Nieuwe hygiënevoorzorgsmaatregelen

Naast de algemene aanbevelingen op het gebied van hygiëne moeten er in het wegvervoer een aantal maatregelen worden genomen:

  • voor het ondertekenen van transportdocumenten (CMR…) gebruikt elke partij zijn eigen uitrusting, gebruikt idealiter handschoenen om direct contact met het papier te vermijden en zorgt ervoor dat er een veilige afstand tot andere betrokkenen wordt aangehouden.
  • Regelmatig de vrachtwagencabine ventileren
  • systematisch reinigen van alle behandelingsapparatuur (pallettrucks, enz.) na gebruik.
  • Hetzelfde geldt voor kantoorapparatuur (indien mogelijk, wijs elk apparaat toe aan één persoon).
  • de pauzetijden flexibel te maken om fysieke nabijheid tussen mensen te vermijden

Verlofregeling

Na eraan herinnerd te hebben dat het verboden is een werknemer te dwingen zijn of haar wettelijke verlofdagen te nemen en dat er verschillende maatregelen zijn genomen om de toevlucht tot economische werkloosheid te vergemakkelijken, doen de sociale partners een beroep op het gezond verstand binnen de bedrijven om elk individueel geval te beheren, tussen een daling van de activiteit voor de enen, overwerk voor anderen en behoeften die verband houden met de gezinssituatie van elke persoon.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo