Europese Raad valideert Mobility Package

Terwijl sommigen al dachten dat de huidige Covid-19-crisis het in de koelkast zou zetten, nam het mobiliteitspakket vandaag een andere belangrijke stap, aangezien het door de Europese Raad werd gevalideerd. Het mobiliteitspakket hoeft nog maar één horde te nemen voordat het in werking treedt: een definitieve goedkeuring in tweede lezing in het Parlement.

De staatshoofden van de 27 lidstaten hebben onder leiding van Charles Michel in eerste lezing overeenstemming bereikt over de tekst die afgelopen december al was overeengekomen tussen de Europese Commissie, het Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Er zij aan herinnerd dat het mobiliteitspakket twee verordeningen omvat die automatisch in werking treden 20 dagen na de bekendmaking van de teksten in het Publicatieblad van de EU.

  • De eerste betreft de toegang tot het beroep en de markt. Het bepaalt met name dat bedrijven die gebruik maken van voertuigen met een MTM van meer dan 2,5 ton voor betaald vervoer een vervoersvergunning moeten hebben (aan deze laatste wordt echter een overgangsperiode van 21 maanden toegekend) en het versterkt de maatregelen ter bestrijding van postbusbedrijven (preciezere eisen ten aanzien van het begrip “vaste inrichting”, verplichte terugkeer van voertuigen om de acht weken naar hun land van inschrijving, intensievere samenwerking tussen de lidstaten om toezicht te houden op de toepassing van de regels). Het meest ingrijpende element is echter de nieuwe definitie van cabotage, met de invoering van een afkoelingsperiode van vier dagen na elke cabotageverrichting in een andere lidstaat dan die waar het motorvoertuig is gevestigd.
  • De tweede verordening heeft betrekking op de rij- en rusttijden, met als belangrijkste noviteit het verbod op de wekelijkse lange rusttijd in de cabine. Deze rustperiode moet worden doorgebracht in “geschikte accommodatie voor zowel vrouwen als mannen, met voldoende slaapgelegenheid en sanitaire voorzieningen”, dit alles op kosten van de werkgever. Ook de chauffeurs zullen om de vier weken naar hun land moeten terugkeren. De verordening verbiedt ook dat een transportbedrijf zijn chauffeurs per kilometer betaalt. Tot slot wordt een zekere mate van flexibiliteit geïntroduceerd voor chauffeurs die in het weekend naar huis gaan en die bijvoorbeeld door hun rijtijd op een paar kilometer afstand van huis worden geblokkeerd.
  • Deze tweede verordening vereist ook dat alle vrachtwagens tegen eind 2024 (2023 in het internationale vervoer) met een nieuwe “intelligente” tachograaf zijn uitgerust.

 

Het laatste belangrijke onderdeel van het Mobility Package is een richtlijn, die daarom binnen 18 maanden na de datum van publicatie in het Publicatieblad van de EU in het nationale recht van de lidstaten moet worden omgezet. Deze richtlijn heeft betrekking op de detachering van werknemers:

  • de detachering is niet van toepassing op een bilateraal vervoer, zelfs niet wanneer de chauffeur tijdens zijn reis tot twee keer toe goederen laadt of lost
  • de detachering is niet van toepassing op zuivere transit
  • de detachering is van toepassing in het geval van cabotage.

lees ook

Aankomende Events

Sorry, no posts matched your criteria.

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo