[ADVERTORIAL] ING: Hoe heropstaan na het coronavirus?

Het coronavirus bracht heel wat bedrijven in moeilijkheden.
Hoe zullen zij herrijzen?
Hoe maak je van de crisis een opportuniteit?

De crisis die voortkwam uit het coronavirus raakt bedrijven financieel zwaar, en de maatregelen van de overheden zullen vaak niet volstaan om het evenwicht te herstellen. Elke ondernemer moet dus, in functie van zijn specifieke situatie, de koe bij de horens vatten. Een overzicht van de prioriteiten…

Houd uw cashflow op peil
• Pas drie types scenario’s toe op uw financiële situatie: een doemscenario, een neutraal scenario en een positief scenario.
• Versterk indien nodig uw cashflow door nietnoodzakelijke uitgaven te verminderen of door te onderhandelen met leveranciers.
• Kom uw financiële verplichtingen na om een kettingreactie te vermijden, en als u niet over financiële manoeuvreerruimte beschikt, zoek dan samen met uw schuldeisers een minnelijke schikking.
• Stel u soepel op wanneer u zelf schuldeiser bent.

Stel de bedrijfscontinuïteit veilig
• Stel realistische vooruitzichten op van uw inkomsten en van uw vaste en variabele kosten voor de komende maanden en
kwartalen.
• Welke klanten wil of moet u blijven bedienen, wat er ook gebeurt? Voor welk volume? Anticipeer op het vlak van stockbeheer en human resources.
• Welk risico neemt u wanneer u bepaalde contractuele verplichtingen niet kan nakomen?

Elke ondernemer moet dus, in functie van zijn specifieke situatie, de koe bij de horens vatten.

Kijk verder vooruit
• Werp een kritische blik op uw procedures. Welke initiatieven kunnen ervoor zorgen dat u zich efficiënter kan organiseren? Weet u hoe uw concurrenten het doen?
• Welke producten en/of diensten zorgen voor de hoogste en de laagste marge?
• Laat de ondernemer in u tot zijn recht komen: hoe buigt u de crisis om in een opportuniteit? Toon uw creatieve kant.

Communiceer
• Communiceer rechtuit en eerlijk, zowel intern als naar buiten toe.
• Vind het juiste evenwicht tussen feitelijke analyses en empathie in uw communicatie.
• Blijf bereikbaar en beschikbaar.
• Vermijd te agressieve marketingstrategieën en commerciële acties, maar blijf trouw aan uw fundamentele waarden.


Ontdek hoe ING u kan helpen uw bedrijf weer op gang te brengen op ing.be/businessimpulse


 

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo