blank

[ADVERTORIAL] De digitale oplossingen van Pionira bij Indaver Logistics Heel wat tijdwinst

Indaver Logistics, dat met zijn vloot de operaties van Indaver ondersteunt in het beheer en valorisatie van alle soorten van afval, rekent in grote mate op de digitale oplossingen van Pionira om de klanten een meer transparante dienstverlening aan te bieden en de logistieke administratie te vereenvoudigen.

« De oplossingen van Pionira worden op twee niveaus gebruikt », legt Bart Van Assche uit, logistiek verantwoordelijke bij Indaver Logistics. « Alle orders worden in SAP gepland. Van zodra een order is toegewezen aan een voertuig en een chauffeur wordt alle informatie via het Pionira platform doorgezonden naar de betrokken chauffeur, die op die manier in reële tijd zijn planning voor de dag en die van morgen kan raadplegen. Het systeem zorgt ook voor de QR-codes die de chauffeur kan gebruiken om de elektronische CMR van Pionira te ondertekenen. Die elektronische CMR is goed op weg om de CMR op papier volledig te vervangen, maar ook de specifieke identificatieformulieren binnen de afvalsector. » Hieruit resulteert een aanzienlijke tijdwinst op administratief vlak. Anderzijds zorgt het voor een grote transparantie tegenover de klanten, die de nieuwe manier van werken zeer goed kunnen waarderen. Zelfs in die mate dat Indaver Logistics bezig is de oplossingen uit te breiden tot de multimodale operaties en het transport van ADR afval.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo