Gecombineerd vervoer beschouwt zichzelf als bedreigd door het Mobility Package

De UIRR, die de belangrijkste exploitanten van gecombineerd vervoer in Europa vertegenwoordigt, is van mening dat deze vervoerswijze wordt bedreigd door de toepassing van de maatregelen van het Mobility package. De stijging van de kosten zou verhoudingsgewijs hoger zijn voor korteafstandsverbindingen (gebruikt voor het voor- en natransport van een multimodale operatie) dan voor het langeafstandsvervoer (concurrent van het gecombineerd vervoer).

De UIRR baseert zich op een studie die op haar verzoek is uitgevoerd door de firma Oliver Wyman, op basis van interviews met twintig grote Europese transporteurs. Volgens deze studie zal de geleidelijke toepassing van de maatregelen van het Mobility Package (de belangrijkste maatregelen zullen begin 2022 van kracht worden) tot gevolg hebben dat de kosten van het korteafstandsvervoer met 16% stijgen en het gecombineerd vervoer met 6 tot 9%, afhankelijk van de afgelegde afstand. Een van de risico’s die uit de studie naar voren komen, is de terugtrekking van internationale vervoerders uit het voor- en natransport in het kader van cabotage. Hun vervanging door binnenlandse vervoerders zou een capaciteitsprobleem opleveren en duurder zijn.

Tegelijkertijd zou het langeafstandsvervoer over de weg slechts 5% meer kosten, d.w.z. 1-4% minder dan het gecombineerd vervoer. Volgens de UIRR zal deze ontwikkeling de groei van het gecombineerd vervoer waarschijnlijk afremmen, hetgeen in strijd is met de door de Europese Commissie bepleite Green Deal-doelstellingen.

In dit verband wijst de UIRR op een hefboom waarop de lidstaten nog steeds kunnen ingrijpen. In artikel 4 van Richtlijn 92/106/EEG betreffende het gecombineerd vervoer is bepaald dat “iedere in een lidstaat gevestigde wegvervoerder die voldoet aan de voorwaarden voor de toegang tot het beroep en tot de markt van het goederenvervoer tussen de lidstaten, het recht heeft om in het kader van het gecombineerd vervoer tussen lidstaten de eerste en/of de laatste ritten over de weg te maken die een integrerend deel uitmaken van het gecombineerd vervoer en waarbij al dan niet een grens wordt overschreden.” Met andere woorden, deze voor- en natransporten zijn niet onderworpen aan cabotageregels. De lidstaten hebben echter de mogelijkheid om in het kader van het Mobility Package de toepassing van dit artikel op hun grondgebied op te schorten. Volgens de UIRR zou dit een rampzalig effect hebben op de beschikbare vervoerscapaciteit voor voor- en natransport en zou het gecombineerd vervoer nog duurder worden dan het langeafstandsvervoer over de weg.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo