DHL Supply Chain: na farma, spare parts en FMCG nu ook e-fulfillment

DHL Supply Chain is een van de leidende logistieke bedrijven in België. Toch blijft deze tak van de groep Deutsche Post DHL een discrete speler op onze markt. Tijd dus om het bedrijf in de kijker te plaatsen. Wij hadden een interview met Jan Deltour, VP Business Unit South West Benelux bij DHL Supply Chain Benelux en Ann Vervecken, VP Business Development Benelux & Nordics.

De prominente positie van DHL Supply Chain in België is het resultaat van een combinatie van externe en organische groei. De externe groei gebeurde zo’n 20 jaar geleden. Eind de jaren 1990 liberaliseerde Europa de postmarkt, waardoor de nationale postbedrijven hun monopolie zouden verliezen. Verschillenden onder hen reageerden door acquisities van koerier- en transportbedrijven. Deutsche Post ging het meest ambitieus op overnamepad, waarbij de groep ook expeditie- en logistiekbedrijven binnenrijfde. De belangrijkste overnames waren de landtransport- en warehousingactiviteiten van Nedlloyd in 1999, van de toonaangevende Zwitserse groep Danzas in 2000 en de Britse logistieke groep Exel (die een jaar daarvoor zelf een ander zwaargewicht, Tibbett & Britten, had overgenomen).

Al deze groepen waren in België op de logistieke markt aanwezig. Toen Deutsche Post DHL in 2006 de activiteiten herverdeelde en in verschillende divisies onderbracht, was DHL Supply Chain meteen een van de belangrijkste logistieke spelers in ons land.

Hoe groot is vandaag de aanwezigheid van DHL Supply Chain in België?

Jan Deltour: Wij beschikken over vijf verschillende sites in België: Mechelen (44.000 m²), Bornem (105.000 m²), Boortmeerbeek (21.000 m²), Huizingen en Lot (27.000 m²) en Brussel/Laekebeek (30.000 m²). Die laatste site, op drie kilometer van Lot, wordt momenteel in gebruik genomen. Na de overdracht van de activiteiten zullen de vestigingen in Huizingen en Lot sluiten.

In welke deelsectoren van de logistiek zijn jullie in ons land actief?

Ann Vervecken: We zijn in drie sectoren actief: de ‘life sciences’-logistiek in Boortmeerbeek en Brussels/Laekebeek, de spare parts-logistiek – voor zowel de automotive als de technologiesector – in ons ‘center of excellence’ in Mechelen en de retail-logistiek met onze FMCG-campus (Fast Moving Consumer Goods) in Bornem. De twee eerste zijn sterk internationaal gericht en de derde meer lokaal. Binnenkort – en dat is een primeur – komt er een vierde bij: fulfillment voor de e-commerce.

Kunt u hier meer over vertellen?

AV: We zijn in de opstartfase en zijn daarom ook blij dat we nu al onze twee eerste klanten binnenhaalden. E-commerce is een sector waarin we fors willen groeien. Daarom hebben we vorig jaar een Europees product ontwikkeld, het European Fulfillment Network (EFN). Dat telt dertig locaties in heel Europa. Die eerste klanten in België zijn dus een eerste stap in de verdere groei op dit vlak.

Met het EFN-netwerk wil DHL Supply Chain een snelle levering garanderen. Meer en meer klanten verwachten hun bestelling de volgende dag. Om deze ‘next day delivery’ te kunnen waarborgen, moeten de voorraden van de verkoper dicht bij de locatie van de koper zitten. Doorgaans hebben kleine en middelgrote winkels en webshops – en zelfs grotere detailhandelaars – niet de capaciteit om in elk Europees land aanwezig te zijn. Met het EFN bieden we hen een ‘multi-user’-netwerkoplossing aan. Nu dus ook in België.

Mikken die twee klanten op de lokale Belgische markt?

AV: Een van hen is een Belgisch bedrijf dat van hieruit de EU sneller wil bedienen. Met het EFN kunnen we een versnelde groei aanbieden. De tweede zocht een locatie op het Europese vasteland om die beter te kunnen dekken. Allebei zitten in de B2C-sfeer.

Waarom komt DHL Supply Chain nu pas met een oplossing voor de e-commerce in België?

JD: We zagen wel de mogelijkheden, maar onze activiteiten waren eerder gericht op de B2B-markt. Als groep zagen we opportuniteiten om ook in die markt te groeien. Het was dus zaak om eerst een oplossing te ontwikkelen en een netwerk uit te bouwen. Daar is tijd over gegaan. Nu kunnen we opschalen. Ik verwacht trouwens dat we nu ook in België in een stroomversnelling gaan geraken: onder meer door de coronacrisis is het orderprofiel gewijzigd wat de vraag alleen maar doet toenemen.

AV: Het kan inderdaad zeer snel gaan. Wij zijn niet zolang geleden gestart om het EFN in België in de markt te zetten en zijn de eerste klanten nu al aan het implementeren. Ik denk wel dat hierdoor meer klanten op een natuurlijke manier hun weg naar ons zullen vinden.

Waar zal dat e-fulfillmentcentrum gevestigd zijn?

JD: De keuze viel vanzelfsprekend op Bornem. Op deze FMCG-campus in Bornem hebben we al omnichanneloperaties. Het is ook onze grootste vestiging en er was nog ruimte beschikbaar. Flexibiliteit is een van de voordelen van het campusmodel. Vroeger waren de FMCG-activiteiten verdeeld over drie warehouses, in Tisselt, Willebroek en Grimbergen. We hebben ze enkele jaren geleden samengebracht in één grote campus in Bornem. Dat maakt meer synergiën tussen de verschillende operaties mogelijk, zowel voor onszelf als voor onze klanten.

Geldt dat ook in de farmalogistiek?

AV: Jazeker. Wij hebben net de nieuwe campus voor Life Sciences and Healthcare (LSH) geopend op de Laekebeek industriezone in Lot. Dit is een ‘state-of-the-art’ distributiecentrum voor farmaklanten waar geleidelijk aan de activiteiten van de warehouses in Huizingen en Lot onder één dak worden samengebracht. Het is uitgerust met de meest moderne technologieën, zoals een Automated Storage & Retrievalysteem (ASRS), packinglijnen in verschillende temperatuurzones, ‘closed loop’ voor de koudeketenactiviteiten, enzovoort. Het is tevens een zeer duurzaam gebouw, dat CO2-neutraal is BREEAM ‘very good’ gecertificeerd.

Waarom sluit u Huizingen en Lot? U had die gebouwen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de expansie in e-commerce.

JD: Neen, daar zijn ze te oud voor en ook onaangepast voor dit type activiteit. Dat neemt niet weg dat we blijven investeren, zelfs in oudere gebouwen. Neem het magazijn in Mechelen: toen ik begon in 2002 was het al zeker tien jaar oud. Wij zijn nu samen met de eigenaar van het gebouw zwaar aan het investeren in de renovatie ervan: de dakisolatie en de gevels worden vernieuwd alsook de verwarming, de led-verlichting, enzovoort. Een belangrijke reden voor deze renovatie is dat DHL sterke ‘targets’ hanteert op gebied van duurzaamheid. We mikken dan ook op de hoogste BREEAM-normen.

Zijn er buiten e-fulfillment nog groeisectoren waarop DHL Supply Chain België wil mikken?

AV: Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Ook in die markt tekenen zich groeimogelijkheden af. Zie bijvoorbeeld de switch naar elektrische voertuigen, waardoor nieuwe componenten – ik denk bijvoorbeeld aan batterijen – noodzakelijk worden. Vanuit onze automotive-achtergrond en onze expertise hierin dienen zich nieuwe mogelijkheden aan. Wij zijn dan ook aan het bekijken welke investeringen we moeten doen om daarin versneld te groeien.

Een van de problemen die de logistiek vandaag kent is het tekort aan ‘wielen’. Vindt u nog genoeg capaciteit in de markt?

JD:  Alle wielen zijn bezet, dat is waar. We besteden onze transporten uit en werken samen met verschillende transporteurs – zusterbedrijven en derden – afhankelijk van het type product en de bestemming. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om genoeg capaciteit aan te bieden. Dat neemt niet weg dat het tekort aan vrachtwagens in de markt een ‘issue’ is waarmee we rekening moeten houden.

AV: We kunnen dat tekort wel opvangen met een betere planning en forecasting, in nauwe samenwerking met de klant. Maar onverwachte pieken zijn inderdaad een uitdaging.

Een ander tekort is dat aan personeel. Hoe gaat u daar mee om?

AV: Een belangrijke factor om personeel aan te trekken is ‘employer branding’. Daar zetten we fors op in. Maar ook op dit vlak zijn planning en voorspelbaarheid heel belangrijk. Je vindt nog steeds personeel, maar het duurt langer. Als je voor volgende week vijftig man zoekt, is dat een hele uitdaging.

In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt hebben we het voordeel dat wij worden ervaren als een zeer goede werkgever. Dat is het resultaat van onze ‘Employer of Choice’ gedachte, die ervan uitgaat dat goede kwaliteit alleen geleverd kan worden door tevreden en betrokken medewerkers. Zo volgt iedere medewerker een intensief opleidingsprogramma tot Certified Supply Chain Specialist.’

Is automatisering een oplossing voor het personeelstekort?

JD: Mensen vervangen door machines kun je niet helemaal. Je kunt wel de afhankelijkheid ervan reduceren, onder meer om pieken op te vangen. Wij investeren dus zoveel als mogelijk in technologie.

AV: Dat betekent niet dat we de mensen willen uitschakelen. Mensen zet je in waar ze toegevoegde waarde creëren. Taken die repetitief zijn trachten wij te mechaniseren.

JD: Er zijn ook profielen die je in de markt niet meer vindt. Een reachtruckchauffeur moet je dus vanaf nul gaan opleiden. Daarom zijn we bijvoorbeeld bezig met een test case in ons FMCG-magazijn in Bornem, waarbij we onbemande reachtrucks implementeren. Die bestaan al, maar wij gaan die inzetten in een gemengde omgeving – bemande en onbemande door elkaar, wat een stuk complexiteit met zich meebrengt. Dat is nodig omdat je met een volledige automatisering de piekbelastingen moeilijker kunt opvangen. Zo brengen we meer flexibiliteit in een gemechaniseerde omgeving. Als het een succes wordt – wat we verwachten – zullen wij dan ook verder uitrollen.

Automatiseren jullie ook de pickingactiviteiten?

JD: Voor het fulfillment zijn wij nog aan het bekijken welk type automatisering we zullen toepassen. Dat zal afhangen van de types producten en de volumes.

AV: In het Life Science-center in Brussel hebben we al een volledig gemechaniseerde oplossing. Daar gebruiken we een Automated Storage en Retrievalsysteem voor de pallets, een ‘goods-to-person’-systeem voor de picking en een geautomatiseerde verpakkingslijn. We merken dat deze systemen een positief effect hebben op de performance en de ergonomie van onze mensen.

JD: We hebben eigenlijk voor alle sites een soort pijpleiding van projecten om zoveel als mogelijk te automatiseren, mechaniseren en robotiseren. Wij proberen om aan een hoog tempo te digitaliseren.

AV: Hiervoor kunnen we steunen op het Accelerated Digitalisation-programma binnen de groep. Innoveren is een zaak, maar het komt er wel op aan om zo snel mogelijk schaal te creëren. Dit is een soort catalogus waarin we oplossingen kunnen kiezen die het best bij de klant passen. Daarboven op zijn er ook lokale initiatieven waaruit we kunnen leren. Die bundeling van kennis maakt het mogelijk om meer en sneller nieuwe technologieën te implementeren.

Tot slot: hoeveel mensen stelt DHL Supply Chain in België tewerk?

JD: 750 in vast dienstverband en 250 uitzendkrachten. Daarnaast werken we ook samen met maatwerkbedrijven voor sommige taken. Alleen al in Bornem gaat het om 250 mensen.

 

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo