België verscherpt greep op fraude via detachering

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad zijn goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp van minister van Arbeid Pierre-Yves Dermagne dat een betere controle beoogt op de terbeschikkingstelling van vrachtwagenchauffeurs op het Belgische grondgebied.

Ter herinnering: de regels voor de detachering van werknemers zijn in het kader van het mobiliteitspakket veranderd. Een chauffeur wordt niet als “gedetacheerd” beschouwd wanneer hij bilateraal internationaal vervoer verricht of wanneer hij op doorreis is in een lidstaat van de Europese Unie. De detachering is echter wel van toepassing wanneer dezelfde chauffeur cabotagevervoer of niet-bilateraal internationaal vervoer verricht, en in de nieuwe Europese verordening wordt gespecificeerd dat de regel zowel geldt voor chauffeurs in loondienst als voor bestuurders met een tijdelijk contract.

Het verdedigde wetsontwerp beoogt deze nieuwe Europese regels ten uitvoer te leggen. Volgens Pierre-Yves Dermagne is het de bedoeling een evenwicht te bewaren tussen de vrijheid van ondernemers om grensoverschrijdende diensten te verlenen en het vrije verkeer van goederen enerzijds, en bevredigende arbeidsomstandigheden en sociale bescherming voor vrachtwagenchauffeurs anderzijds. Het doel is derhalve de controles doeltreffender te maken, zonder evenwel een extra administratieve last te creëren voor bonafide ondernemingen. Een van de pijlers van deze controlestrategie zal zeker de doelgerichtheid van de controles zijn: na jaren van uitstel door bepaalde Lid-Staten wordt de ERRU-databank, waarin alle reeds ontdekte fraudegevallen tegen een bepaalde vervoersonderneming worden opgenomen, langzamerhand werkelijkheid. Dit zal het mogelijk maken de controleoperaties tussen verschillende landen beter te coördineren.

lees ook

Aankomende Events

Sorry, no posts matched your criteria.

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo