Actiegroepen stoppen procedures bij Raad van State tegen Antwerpse havenuitbreiding (update)

Een mijlpaal in het dossier van de uitbreiding van de haven van Antwerpen. De actiegroepen uit het Waasland die naar de Raad van State trokken tegen de plannen, zetten na overleg hun procedures tegen de havenuitbreiding stop. Er kan dus verder worden gewerkt aan de plannen voor een nieuw containerdok en logistieke capaciteit in de Waaslandhaven. 

In januari 2020 legde de Vlaamse regering het zogenaamde ‘voorkeursbesluit’ vast, waarin de grote lijnen duidelijk werden van de extra containercapaciteit in de Antwerpse haven (ECA). Dit voorkeursalternatief voorziet onder andere in de bouw van een tweede getijdendok in de Antwerpse haven en diverse inbreidingsprojecten. Het polderdorp Doel zou in deze plannen gespaard blijven. Vier actiegroepen trokken evenwel naar de Raad van State. De plannen voor de havenuitbreiding kwamen op de helling te staan, zeker nadat de auditeur van de Raad van State in mei 2021 een negatief advies gaf over de havenuitbreiding vanwege de bezorgdheid over de stikstofuitstoot van het project. Dat er nu, na intensief overleg tussen de verschillende partijen, toch een compromis uit de bus komt, mag historisch heten. Er komen garanties voor de leefbaarheid en herontwikkeling van het zo goed als verlaten dorp Doel. De in totaal dertien betrokken partijen (erfgoedverenigingen, actiegroepen, lokale besturen, havenbestuur, Vlaamse overheid,…) hebben zich op woensdag 30 maart 2022 akkoord verklaard met het “Verbond voor de toekomst en leefbaarheid van het ommeland van de haven van Antwerpen, de polders op linker-Scheldeoever”. Dit betekent dat de procedures voor de Raad van State worden ingetrokken en dat het voorkeursbesluit standhoudt.

Annick De Ridder, Havenschepen in Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van het Antwerps havenbedrijf: De vraag naar extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen wordt elk jaar urgenter. Het is dan ook goed nieuws dat het bezwaar tegen het project ECA is ingetrokken en er een verbond is gekomen. Zo kan onze haven als motor van de Vlaamse economie duurzaam verder blijven groeien, met extra 24/7 exploiteerbare containercapaciteit.”

Bij Alfaport Voka, de koepel van de private bedrijven die actief zijn in de Antwerpse haven,  blijft er wel nog wat bezorgdheid over de rechtszekerheid voor een containerbehandeling de klok rond, 24 op 7.
Algemeen directeur Stephan Vanfraechem: ‘We willen op geen enkele manier het voortbestaan van Doel ter discussie stellen. Maar iedereen moet er zich wel van bewust zijn dat dit binnen een havenindustriële context moet gebeuren. Met andere woorden: het voortbestaan van Doel mag een normale 24/7-uitbating van de terminal op geen enkele manier in de weg staan. Als vertegenwoordiger van de uitbaters en gebruikers van de nieuwe, broodnodige containerterminal rekenen we hier op een duidelijk engagement van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering moet er garant voor staan, dat de afspraken binnen het Verbond worden uitgevoerd én garanderen dat de terminal op een economisch rendabele manier kan worden uitgebaat.’

De grote lijnen van de havenuitbreiding, die zich grotendeels concentreert op de Waaslandhaven op de linker-Scheldeoever, liggen al enkele jaren vast: naast het nieuwe getijdendok komen er ook extra logistiek-industriële zones en een uitbreiding van de Noordzeeterminal op de rechter-Scheldeoever. In het verbond staan nu ook spijkerharde garanties om de impact van sluip- en vrachtverkeer onder controle te houden.  Er komt een planproces voor een nieuwe verbindingsweg tussen de N70 en de E34. Ook wordt er nagedacht over een verbinding via veerboot of Waterbus met Doel.

Daarmee is nog niet gezegd dat de schop morgen al de grond in kan. Het project bevindt zich in de ‘uitwerkingsfase’, wat betekent dat er nog heel wat studiewerk te verzetten valt. De projectwebsite van de Vlaamse overheid vermeldt dan ook nog geen startdatum voor de werken. De meest optimistische inschattingen verwachten dat de werken starten aan het eind van 2023, anderen houden het op 2029. Voor de Antwerpse haven zijn de voorziene 7 miljoen extra TEU die met de uitbreidingswerken worden gerealiseerd van levensbelang, want de containercapaciteit in het huidige havengebied zit al enkele jaren tegen zijn bovengrenzen aan.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo