Inbraakbeveiliging: technologische mogelijkheden worden steeds groter

Diefstal is van alle tijden, maar technologische mogelijkheden verhogen ook op dit vlak de slagkracht. Het gevolg: het aantal inbraken stijgt. Daar staat tegenover dat ook de beveiligingsmogelijkheden toenemen, net zoals de bewustwording bij zowel de logistieke spelers als opdrachtgevers. Doordat het takenpakket complexer wordt, opteren bedrijven steeds vaker voor uitbesteding naar specialisten.

“Nog te vaak wordt het belang van inbraken, en veiligheid in het algemeen, onderschat”, stelt Jan De Wilder, Afgevaardigd Bestuurder van GDW Security vast. “En dat draait niet enkel over wat überhaupt kan gebeuren, maar ook en vooral over wat de gevolgen van dergelijke incidenten kunnen zijn. De continuïteit van de activiteiten kan in het gedrang komen, maar ook de opgelopen reputatieschade kan op dat vlak parten spelen.”

“En die reputatieschade kan ver gaan”, zegt Dieter Blommaerts, Business Development Manager Remote Services bij Securitas. “Stel, je slaat chocolade op, en deze wordt gestolen en illegaal doorverkocht. Door de slechte bewaaromstandigheden na de inbraak worden mensen er ziek van. Toch deel je sowieso in de klappen. Niet enkel de reputatie van jouw bedrijf lijdt schade, maar ook de commerciële relatie met jouw klant of opdrachtgever staat onder druk.”

Toch stellen experts ook beterschap vast. “De bewustwording neemt toe”, zegt Dieter Blommaerts. “Een aantal externe factoren zijn hierbij relevant. De beveiligingstechnologie is sterk geëvolueerd en biedt, in combinatie met remote- diensten, zoals actieve opvolging door een meldkamer en interventie na alarm, een complete maar ook complexere beveiliging. Meer en meer bedrijven outsourcen Security.”

Aanpak van specialisten

Erg relevant voor de logistieke sector zijn de eisen die de opdrachtgevers stellen. En dat brengt ons bij normen en kwaliteitseisen die opgelegd worden, de TAPA-norm om te beginnen (zie kaderstuk). “Je kan natuurlijk gaan voor een maximale beveiliging, maar daar hangt dan weer een prijskaartje aan”, legt Dieter Blommaerts uit. “Alles begint bij een grondige doorlichting. Wat is de activiteit van een klant? En waar en in welke omstandigheden oefent hij die uit? Het is ook erg belangrijk om de beveiligingseisen van de opdrachtgevers van de klant in kaart te brengen. Aan welke normen moet hij zich houden?”

“Er spelen heel wat elementen wanneer we het over inbraakbeveiliging hebben, te beginnen met de werkwijze en processen van een gegeven bedrijf”, verduidelijkt Jan De Wilder. “Het draait soms over schijnbaar onschuldige zaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Laat men geen deuren openstaan, waardoor het collega’s met slechte bedoeling makkelijk wordt gemaakt? Hoe zit het sleutelbeheer in elkaar? Is er een verantwoordelijke die over al die praktische zaken waakt? Weet u, men kan een pand de beste beveiliging geven, maar als men een kartonnen deur heeft is dit waardeloos. In 70 à 80% van de gevallen van inbraak is er ergens een lek van binnenuit in het spel. Een tip kan zijn: zaken die individueel verhandelbaar zijn in een aparte extra beschermde ruimte leggen. Het is soms wat paradoxaal dat voor brandgevaar alles zoveel mogelijk open moet, terwijl het voor inbraak net andersom is (lacht). Dit gezegd zijnde, biedt de technologie na analyse van deze processen steeds meer mogelijkheden.”

Mogelijkheden camera’s

Bijvoorbeeld door de inzet van camera’s. “Er bestaat een misverstand over inbraakbeveiliging en wat er gedaan mag worden wanneer iets abnormaals vastgesteld wordt”, legt Jan De Wilder uit. “Het klopt niet dat de politie verwittigd kan worden bij één enkele technische melding, dit kan pas nadat er ook een tweede signaal uit een andere zone komt. Dit is het principe van ‘Technische verificatie’. Anders gesteld: pas na een dubbele detectie kan een politiepatrouille gestuurd worden. Net hier zie je de meerwaarde van een camera die bij die allereerste melding voor een visuele verificatie aangewend kan worden. Dankzij de toegenomen mogelijkheden van de voorbije jaren op het gebied van camera-technologie, kan men korter en efficiënter op de bal spelen. De beeldkwaliteit nam niet enkel aanzienlijk toe, maar snufjes als gezichts- of nummerplaatherkenning verhogen de mogelijkheden. De voordelen van bewegingsdetectie met specifieke intelligente algoritmes zijn opmerkelijk. Camera’s dienen vandaag ook niet enkel meer om reactief bij een alarm gebruikt te worden, maar bieden ook een logistieke en operationele meerwaarde. Ze kunnen bepalen welk voertuig ergens toegang tot krijgt, de software genereert waarschuwingen als iemand een speciale zone betreedt of lang in een zone verblijft, helpt bij het lokaliseren van achtergelaten ‘objecten’,…”

Afbakening taken

Technische mogelijkheden en hoge eisen van opdrachtgevers werken outsourcing in de hand, het kwam al kort ter sprake. Daarnaast spelen andere interne afwegingen. “Het hangt allemaal samen”, analyseert Dieter Blommaerts.

Bedrijven hebben niet altijd een Security specialist in dienst, waardoor het optimaliseren van de beveiliging van de gebouwen, goederen en personeel toevertrouwd wordt aan een persoon in het bedrijf die vaak niet op de hoogte is van de risico’s en mogelijke oplossingen. Security bedrijven kunnen de logistieke bedrijven ontzorgen, zodat zij zich op hun core business kunnen concentreren, namelijk transport en logistiek.”

TAPA als norm voor inbraakbeveiliging

TAPA (Transported Asset Protection Association) is een forum waarop logistieke dienstverleners, vervoerders, maar ook overheidsdiensten en andere belanghebbenden beveiligingsstandaarden voor de supply chain vastleggen. Deze worden gekoppeld aan een certificering: Facility Security Requirements, Trucking Security Requirements en Parking Security Requirements. Binnen elk  Requirementcertificaat zijn telkens drie niveaus bepaald, afhankelijk van de strengheid van de te nemen maatregelen.  TAPA geldt als referentie in de logistieke sector, hoewel er nog andere normen bestaan. Een grote variatie kenmerkt de maatregelen en/of voorwaarden waaraan moet voldaan worden om een dergelijk certificaat te verwerven: een beveiligde perimeter, de aanwezigheid van camera’s en actieve opvolging door een meldkamer, toegangscontrole, adequate verlichting en dergelijke meer.”

www.tapa-global.org

lees ook

Aankomende Events

Sorry, no posts matched your criteria.

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo