De politieke uitdagingen van het najaar: Code 95

In Vlaanderen lijkt alles vlot te verlopen: het gewest wilde zijn bevoegdheid uitoefenen over de vakbekwaamheid van vrachtwagenchauffeurs en het heeft de nodige middelen ter beschikking gesteld. In Wallonië en Brussel daarentegen wordt het dossier nog niet beheerd en zijn er veel disfuncties.

Ter herinnering: in het kader van de zesde staatshervorming heeft Vlaanderen zeer snel zijn rechten doen gelden om de bijscholing van beroepschauffeurs te organiseren en op de correcte toepassing ervan toe te zien. De afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het departement MOW valideert dus de nieuwe opleidingsmodules van de Code 95, keurt nieuwe opleiders goed en controleert of de chauffeurs de opleidingen daadwerkelijk volgen. Er zijn momenteel vier inspecteurs die ter plaatse controles doen.

In Wallonië en Brussel wordt nog steeds een beroep gedaan op de diensten van de FOD Mobiliteit, die sinds de invoering van het systeem in 2011 met deze taken was belast. Op 3 juni heeft parlementslid Julien Matagne (Les Engagés) minister Valérie De Bue, die verantwoordelijk is voor het ambtenarenapparaat, ondervraagd over de stand van zaken met betrekking tot de overplaatsing van personeel van de FOD Mobiliteit naar de SPW (Service Public de Wallonie). Deze ondervraging in het Waalse parlement volgde op een antwoord van de minister van Mobiliteit Philippe Henry in november 2021. Het antwoord van Valérie De Bue had niet ontwijkender kunnen zijn: “Aangezien de besprekingen over de overdracht van middelen voor het beheer van deze zaken nog aan de gang zijn tussen de drie gewesten en de federale regering, kan ik u in dit stadium nog niets meedelen over de omvang van de overdracht noch over het verslag dat de FOD Mobiliteit en Vervoer aan zijn voogdijminister heeft overgemaakt.”

Met andere woorden, het dossier boekt niet veel vooruitgang. Er zijn nog steeds twee Franstalige controleurs van de FOD Mobiliteit, maar volgens onze informatie krijgen zij ook andere taken. Het wordt ook steeds moeilijker om nieuwe opleiders te laten goedkeuren (hoewel sommigen er afgelopen juni nog in geslaagd zijn) en nieuwe opleidingsmodules goedgekeurd te krijgen. Dit is vooral jammer aan het begin van de derde cyclus, zoals Pierre-Yves Bernard (Formax) uitlegt: “Mensen zijn minder gemotiveerd als ze weten dat ze precies dezelfde modules zullen moeten volgen als in de tweede cyclus.” Tegelijkertijd ondervinden de Franstalige opleidingscentra concurrentie van in Vlaanderen gevestigde centra die modules in het Frans laten goedkeuren en deze in Wallonië organiseren… zonder enig risico op controle, want de controleurs van het departement MOW kunnen hun controles alleen op Vlaams grondgebied uitvoeren. De situatie is dus verre van gezond…

lees ook

Aankomende Events

Sorry, no posts matched your criteria.

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo