Is de toekomstige Euro VII-norm contraproductief?

De Europese Commissie heeft zojuist haar voorstel voor de toekomstige Euro 7/VII-norm gepubliceerd. Volgens de vereniging van constructeurs ACEA zal dit bijzonder nadelig zijn voor vrachtwagenfabrikanten en zelfs contraproductief werken. Aan de andere kant bekritiseren milieugroeperingen de norm als zijnde te laks.

De Euronormen hebben een doel op het gebied van de volksgezondheid, doordat zij schadelijke emissies zoals fijne deeltjes of stikstofoxiden beperken. De afgelopen jaren was het debat meer gericht op broeikasgassen, maar nu brengt de Commissie de Euronormen weer onder de aandacht met een voorstel dat zowel bij fabrikanten als milieuorganisaties zeer impopulair is.

De Euro VII-norm introduceert nieuwe soorten schadelijke stoffen, zoals deeltjes die door banden en remsystemen in de atmosfeer worden gebracht. Voor zware bedrijfsvoertuigen (N2 en N3) wordt de norm voor stikstofoxiden verlaagd van 400 tot 350 mg/km, terwijl de uitstoot van fijne deeltjes moet worden verminderd van 10 tot 8 g/km. De ammoniakuitstoot (als gevolg van het gebruik van AdBlue) moet worden teruggebracht van 10 tot 6,5 g/km en de CO-uitstoot van 4 tot 3,5 g/km.

Via de ACEA zijn de constructeurs van mening dat deze normen te streng zijn. Zij menen dat de financiële en personele middelen die nodig zijn om aan de toekomstige norm te voldoen, zullen moeten worden onttrokken aan de middelen die bestemd zijn voor de ontwikkeling van emissievrije voertuigen. Martin Lundstedt, CEO van de Volvo Groep, vindt ook dat “beleidsmakers zich beter zouden concentreren op maatregelen die de vernieuwing van het bestaande wagenpark versnellen en prioriteit zouden geven aan investeringen in emissievrije voertuigen, die een veel grotere impact zullen hebben op de luchtkwaliteit en de vermindering van de CO2-uitstoot.

De vereniging Transport & Environment betreurt van haar kant dat de Commissie de resultaten van de effectstudies waartoe zij zelf opdracht had gegeven, heeft ontkend en dat zij zich heeft laten beïnvloeden door de autolobby. T&E wijst er bijvoorbeeld op dat de Euro VII-norm, zoals deze momenteel is gedefinieerd, de fabrikanten niet verplicht om de milieuprestaties van hun vrachtwagens te handhaven dan de 700.000 km die reeds in de Euro VI-norm worden toegepast.

Het voorstel van de Commissie zal, zoals altijd in dergelijke gevallen, op talrijke punten worden gewijzigd. Volgens deskundigen zou een definitieve tekst medio 2024 klaar moeten zijn en zou de norm (voor vrachtwagens) in juli 2027 in werking treden.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo