Hernieuwbare energie in warehouses blijft maatwerk

Gebruik maken van zonne-energie is zonder twijfel voor de meeste bedrijven dé adequate toepassing, toch waarschuwen experts dat de keuze voor hernieuwbare energie maatwerk
is. Een grondige doorlichting is het obligate vertrekpunt.

Door Michaël Vandamme

Dit artikel verscheen eerder in Link 2 Logistics Management 64.

De belangrijkste besparing op energievlak zit in de energie die je niet verbruikt. “Toch is men zich hier niet altijd voldoende van bewust”, meent Sophie Delannoy, Project Leader bij het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). “Evalueer en rationaliseer uw energieverbruik, is altijd onze eerste tip. Maar doe dit ook grondig, met kleinere ad hoc-maatregelen
raakt men vaak niet veel verder.”
Koen Jansen, Business Unit Manager Renewable Energy bij Encon deelt die mening. “Maar wat je zelf produceert als bedrijf heb je ook zelf in de hand. Die productie is een puzzel die zorgvuldig gelegd moet worden.”

ZONNEPANELEN ALS CERTITUDE

“Elektriciteit opwekken door zonnepanelen te plaatsen, doorgaans op het verstevigde dak van een warehouse, is een logische stap”, legt Sophie Delannoy uit. “Zonnepanelen lenen zich tot diverse gebruiksformules. Men kan de plaatsing als een eigen investering zien, maar zonnepanelen kunnen ook gehuurd worden, waarbij een derde partij de financiële kost van de investering aangaat. Je kunt ook de eigen oppervlakte ter beschikking te stellen aan een andere partij via een recht van opstal.”

“Steeds vaker zie je ook dat zonne-energie aangewend wordt via glaspartijen en wanden”, vult Koen Jansen aan. “De opbrengst hiervan ligt lager, maar het blijft een manier om bij te dragen tot de energie-onafhankelijkheid. Carports worden steeds vaker gekoppeld aan een laadinfrastructuur. Elektrificatie in de logistiek gaat ook meer gebruikt worden
om zonne-energie op te slaan en terug af te staan wanneer er ’s avonds geen zon is.”

UITDAGENDE WINDENERGIE
“Windenergie heeft een aantrekkelijk rendement, alleen is de implementatie beduidend moeilijker”, legt Koen Jansen uit. “Qua praktische haalbaarheid is het contrast met zonnepanelen enorm. De combinatie van beiden kan zeer interessant zijn ten opzichte van de fluctuerende energieprijzen.”
“De achterliggende idee is dat je niet de hele tijd zon hebt, maar ook niet de hele tijd wind”, stelt Sophie Delannoy. “In die zin is een combinatie van beide aangewezen om de vraag optimaal af te dekken. Maar het traject voor windenergie is doorgaans lang en ingewikkeld. Overheden zijn terughoudend met vergunningen. Vaak is de nabijheid van de woonwereld, de aanvliegroute van vogels of de aanwezigheid van een andere turbine in de buurt hét grote struikelblok.”
“En dan is er nog de impact van actiegroepen allerhande”, pikt Koen Jansen in. “Op zich biedt de wetgeving een werkbaar kader, maar we merken dat we meer moeten inzetten op een positief maatschappelijk draagvlak. Hier ligt nog veel ongebruikt potentieel om een groot stuk van de vergunningen positief te kunnen afronden. Er zijn evenwel verschillende soorten windturbines. Opvallend is dat je de kleine windturbines met een as-hoogte van maximum 15 m die op een gebouw of op de begane grond geplaatst worden nauwelijks ziet. Meestal zie je grote turbines met een
as-hoogte van 100 à 110 m. Dergelijke grote turbines worden steeds groter -men heeft het al over een as-hoogte van 150 m, met de wieken erbij geteld kom je aan een tip-hoogte van 250 m- en efficiënter. Tegelijkertijd zit ook de vraag naar middelgrote turbines in de lift. In het verleden was de belangstelling klein wegens een lager rendement. Alleen weegt dit minder met de huidige evolutie van de prijzen. Men gaat deze turbines eerder als een zekerheid beschouwen. Deze prijszekerheid weegt inmiddels zwaarder door dan de rendementsvraag.”

ENERGIE DELEN

Een nieuwe trend is energie delen. “Er zijn verschillende manieren om dit te doen”, zegt Koen Jansen. “Gaat het om aanpalende gebouwen, dan kan een kabel gelegd worden. Grenzen ze niet aan elkaar, dan kan gebruik worden gemaakt van het openbare elektriciteitsnetwerk via een zogenaamd power purchase agreement (PPA).”
“Vanuit een Europees niveau stuurt men aan op energiegemeenschappen, maar door de beperkte omzetting naar nationaal recht en de strakke voorwaarden komt dit niet echt van de grond”, stelt Sophie Delannoy.
“Eigenlijk is dit een top-down-benadering, terwijl bedrijven die de handen in mekaar slaan een bottom-up-aanpak hebben.”

SLIM STUREN
Intussen ontstaat een trend richting ‘slimme’ logistieke gebouwen. Die maken het mogelijk zelf in te spelen op energieopslag en -beheersing. Ook geothermie en warmtepompen zijn in opmars. Daarbij wordt bodemwarmte gebruikt om het warehouse te verwarmen. Minder bekend is riothermie, waarbij restwarmte uit rioolwater wordt gebruikt.
“Hernieuwbare energie is eerder een en- dan een of- verhaal en hetgeen men kiest moet nauwkeurig afgestemd worden op de noden wat dan weer samenhangt met de aard van de activiteiten. Los daarvan blijft hernieuwbare energie van essentieel belang in de energietransitie waar veel bedrijven vandaag de dag voor staan om in de toekomst energieonafhankelijker te worden”, besluit Koen Jansen.

WDP kiest resoluut voor zonne-energie

In het verleden maakten we reeds de keuze om erg in te zetten op zonne-energie en die kaart wordt vandaag resoluter dan ooit gespeeld”, benadrukt Elke Van Den Broucke, Head of Energy & Sustainability bij WDP. “Gezien de vele dakoppervlakte waarover we kunnen beschikken, is het niet meer dan logisch dat we die benutten. Het levert een onmiskenbare win-win op, want zo kunnen ook onze klanten gebruik maken van groene en goedkopere stroom. In sommige gevallen wekken we meer stroom op dan noodzakelijk, maar dan is delen met andere sites een optie. Vergeet ook niet dat de komst van
steeds meer laadpalen het plaatje grondig verandert: soms gaat het verbruik hierdoor maal vier. Zonnepanelen zijn een veilige keuze: het is een beproefde, onderhoudsarme technologie. Niet onbelangrijk aangezien we in ons model steeds eigenaar blijven van panelen en systemen.”

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo