Nieuwe ‘postwet’: Petra De Sutter ligt aan alle kanten onder vuur

Zoals Petra De Sutter, de federale minister belast met (onder meer) de post, gisteren aankondigde, heeft de ministerraad afgelopen vrijdag haar wetsontwerp goedgekeurd dat een einde moet maken aan illegale praktijken in de sector van de pakketbezorging. Een wetsontwerp dat letterlijk werd afgeschoten door alle sociale partners, zowel vakbonden als werkgevers.

Ter herinnering: het project van minister De Sutter steunt op vier pijlers: de volledige transparantie over de identiteit van de bezorger en de hele onderaannemingsketen, de verplichting om voertuigen uit te rusten met een tachograaf, een minimumuurloon voor alle onderaannemers en de verplichting voor de opdrachtgevers om coördinatoren voor welzijn op het werk aan te stellen.

Dit plan had reeds rood licht gekregen van de vervoersfederaties toen het in september jongstleden werd onthuld. De werkgeversorganisaties waren van mening dat de huidige regels voldoende zijn om eerlijke concurrentie te garanderen en dat er alleen meer controle op de juiste toepassing van deze regels moet komen. Aan de kant van de vakbonden is de weigering even krachtig en alle sociale partners (de twee belangrijkste vakbonden en de drie federaties – die het document overigens individueel en niet namens hun nieuwe confederatie ondertekenen) sturen dezelfde boodschap aan de regering. Dit is zeldzaam genoeg om onder de aandacht te brengen.

De sociale partners van het Paritair Comité 140.03 zijn van mening dat het wetsontwerp geen antwoord geeft op de vragen en opmerkingen die zij hebben geformuleerd en vooral negatieve effecten en bijkomende administratieve lasten zal veroorzaken voor de Belgische ondernemingen die actief zijn op de pakketmarkt, zonder dat de bestaande misbruiken worden opgelost. Bovendien zouden buitenlandse ondernemingen een concurrentievoordeel krijgen ten opzichte van Belgische ondernemingen, aangezien de voorgestelde maatregelen moeilijk op hen kunnen worden toegepast.

Dit alles moet ook worden gezien in de context van een Plan voor Eerlijke Concurrentie, waarvan de tekst dateert van 2016, maar dat niet volledig is uitgevoerd door de regering, met name wat betreft de extra controles op voertuigen van minder dan 3,5 ton. Een herziening van dit plan staat eveneens in de pipeline en wordt momenteel besproken met de sociale partners.

Met andere woorden, alle sociale partners betreuren dat er nooit echt en grondig overleg met de sector heeft plaatsgevonden en spreken unisono van een “gebrek aan respect”. “Het doel is eerlijke concurrentie binnen een administratief duidelijk, werkbaar en effectief gehandhaafd kader, alsmede eerlijke prijzen voor pakketvervoer, dat een integraal onderdeel vormt van het wegvervoer voor derden”, concluderen zij.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo