Mobia presenteert zijn memorandum voor de verkiezingen van 2024

Het platform Mobia, dat de automobielindustrie (Febiac), de garages (Traxio) en de leasesector (Renta) verenigt, heeft zopas een memorandum aan de politieke partijen gericht met het oog op de federale en regionale verkiezingen van 2024. De lijst van eisen is uitgebreid, met als belangrijkste aandachtspunt de vergeoening van de mobiliteitssector.

Wat bedrijfsvoertuigen betreft, is er in de eerste plaats een oproep om bedrijven aan te moedigen emissievrije voertuigen aan te schaffen. Voor Mobia vereist dit financiële en fiscale stimulansen, niet alleen voor voertuigen maar ook voor tank- of oplaadinfrastructuren. Het gaat om belastingaftrek op federaal niveau en investeringspremies op gewestelijk niveau. Idealiter zijn deze maatregelen technologisch neutraal en consistent tussen de verschillende overheidsniveaus. Het memorandum spreekt ook van een hervorming van de brandstofaccijnzen om een evenwicht te vinden tussen de toegankelijkheid en de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Ook op het gebied van laadinfrastructuur zal een grote inspanning moeten worden geleverd. Op dit gebied moeten netwerkbeheerders de mogelijkheid krijgen om sneller laadpunten en infrastructuur voor koolstofarme elektriciteitsproductie in te voeren, moeten initiatieven om het aanbod van publieke en private laadpunten te vergroten worden versterkt en moeten “slimme” laadopties worden aangemoedigd om capaciteitspieken te beperken en zoveel mogelijk met groene energie te laden, dit alles in het kader van de nieuwe Europese richtlijn AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation). Aangezien deze richtlijn ook specifieke doelstellingen bevat voor zware vrachtvoertuigen, zal het ook nodig zijn om de procedure voor het verkrijgen van vergunningen voor het installeren van particuliere oplaadstations, maar toegankelijk voor derden, te vereenvoudigen en zelfs om (pre-)oplaadvoorzieningen verplicht te stellen tijdens werkzaamheden in magazijnen, logistieke platforms, industriële zones en havengebieden, enz.

Wat de voertuigen zelf betreft, is er ook een rol weggelegd voor de federale overheid en de gewesten om de bijkomende last van alternatieve motorisering te compenseren. Een voorbeeld is de toelating om met een B-rijbewijs een koolstofvrij licht bedrijfsvoertuig van 4,25 ton te besturen. Het memorandum doet echter geen concrete voorstellen over het verkeer van ecocombi’s of andere door de Europese wetgeving toegestane wegcombinaties.

Mobia is ook voorstander van een “aanzienlijk” voordeel voor koolstofvrije vrachtwagens bij de tarifering van de kilometerheffing, of zelfs een volledige vrijstelling. Dit is trouwens in overeenstemming met een verplichting die de nieuwe Eurovignetrichtlijn aan België oplegt.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo