Vlaanderen wil vrijstelling kilometerheffing voor zero-emissie voertuigen

Op 12 mei 2023 heeft de Vlaamse Regering een nieuw Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) goedgekeurd. Een aantal van de besluiten heeft rechtstreeks betrekking op het wegvervoer, waarbij zero-emissie vrachtwagens vrijgesteld zullen worden van de kilometerheffing.

Vlaanderen wil een vrijstelling voor de kilometerheffing invoeren voor zero-emissie vrachtwagens. Deze maatregel is in overeenstemming met de nieuwe Eurovignet-richtlijn, waarbij er een differentiatie in functie van milieu- en CO2 kenmerken kunnen worden doorgerekend (en niet alleen van de Euronorm zoals nu het geval is). Het zal echter gaan om een tijdelijke vrijstelling die afbouwt met de tijd. Intussen moet deze maatregel een stimulans zijn voor de transportsector om te investeren in zero-emissie voertuigen. Verder wordt het wegennet dat belastbaar is met de kilometerheffing in 2024 worden uitgebreid. Hiervoor worden twee redenen aangevoerd: enerzijds  moet sluipverkeer worden vermeden en anderzijds moet deze maatregel volgens de Vlaamse regering zorgen voor een modal shift.

In het huidige kader van de Viapass interregionale samenwerking kan Vlaanderen zijn tarieven zelfstandig aanpassen. “Deze nieuwe tariefstructuur zou ten vroegste op 1 januari 2024 in werking kunnen treden”, legt Johan Schoups (CEO van Viapass) uit. “Het gewest moet de andere stakeholders vier maanden voorsprong geven, en dan moeten we de nieuwe tarieven samen met al onze technische partners, de EETS-systeemleveranciers, testen.”

“Samen met de federale investeringsaftrek en de Vlaamse ecologiesteun brengt het Vlaanderen een stap dichter bij het steunniveau dat in onze buurlanden wordt gegeven”, aldus Kris Gysels, Director Public Affairs bij FEBIAC. “We vragen evenwel om deze tijdelijke vrijstelling zolang als mogelijk aan te houden, en pleit op federaal niveau voor een verlenging en verhoging van de federale investeringsaftrek om de steunkloof met de buurlanden zoveel mogelijk weg te werken als het gaat om de aankoop van zero-emissievrachtwagens.” Op dat vlak is de ambitie van Vlaanderen hoog: bij nieuw aangekochte zware vrachtwagens moet het aandeel zero-emissie voertuigen tegen 2030 minstens 27% bedragen.

De overige maatregelen die in het nieuwe VEKP worden aangekondigd moeten ook bijdragen tot een versnelde vergroening van de transportsector. Ook hier is de ambitie zeer hoog: in het goederenvervoer moet een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometer van de weg naar alternatieve vervoersmodi gerealiseerd worden tegen 2030. Deze cijfers vertegenwoordigen ongeveer 15% van de momenteel over de weg vervoerde volumes, maar zouden betekenen dat de over de binnenwateren of per spoor vervoerde volumes zouden moeten toenemen met… 77 %.

 

 

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo