De deur is niet helemaal dicht voor verbrandingsmotoren na 2035

De huidige tekst van de verordening die de Euro 7-norm zal invoeren (zie elders) bevat een paragraaf die de deur openlaat voor het op de markt brengen van lichte voertuigen met verbrandingsmotoren.

Paragraaf 18 luidt als volgt: “Indien de Commissie een voorstel indient voor de registratie, na 2035, van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen die uitsluitend op CO2-neutrale brandstoffen lopen, buiten het toepassingsgebied van de CO2-normen die van toepassing zijn op wagenparken, en in overeenstemming met de wetgeving van de Unie en de doelstelling van de Unie om klimaatneutraal te zijn, moet deze verordening worden gewijzigd om de mogelijkheid van typegoedkeuring van dergelijke voertuigen op te nemen”.

Dit verandert niets aan de teksten die al zijn gevalideerd (d.w.z. het verbod op de verkoop van lichte voertuigen met verbrandingsmotoren vanaf 2035), maar het laat de deur open voor een uitzondering die wordt gerechtvaardigd door het gebruik van nieuwe CO2-neutrale brandstoffen, waaronder e-fuels die zijn gemaakt van CO2 die is afgevangen in de atmosfeer of in biogas. De Commissie zal binnenkort beslissen welke brandstoffen als ‘CO2-neutraal’ worden beschouwd. Wordt vervolgd dus…

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo