Paycover vzw

PayCover is het gespecialiseerde sociaal secretariaat van de Transport & Logistieke sector.

Als erkend sociaal secretariaat beschikt PayCover vzw over de kennis, ervaring en competentie om ondernemingen actief in de sector Transport & Logistiek een dienstverlening, aangepast aan de complexiteit van de reglementering eigen aan de sector, aan te bieden.

PayCover garandeert u bijstand van ervaren dossierbeheerders die de eigenheden van de sector beheersen. Ze hebben als belangrijke taak een gepersonaliseerde relatie met elke werkgever te onderhouden.

PayCover stelt u software ter beschikking om de gegevensoverdracht te automatiseren en een actief beheer van de personeels- en Hrm-administratie mogelijk te maken.

PayCover verzekert u een vlotte verwerking van de lonen en wedden van uw personeel en dit met behulp van de modernste informaticasystemen.

PAYCOVER STAAT IN DE EERSTE PLAATS VOOR

 • Een duidelijk en permanent zicht op de prestaties en bezoldiging van uw personeel
 • Een optimaal beheer van de meeruren
 • Juridische bijstand in geval van sociale controles
 • Opvolging van de vervaldagen (medische schifting, ADR-getuigschrift, nascholing ‘code 95’, etc.)
 • Automatische overdracht van de gegevens afkomstig van de tijdsregistratie, digitale tachograaf, planningssoftware of boordcomputer

MAAR OOK

 • Een gepersonaliseerde aanpak van uw dossier vanaf de aanwerving van personeel (DIMONA, arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten,…)
 • Een continue opvolging van uw dossiers inzake opleidingsverlof, tijdelijke werkloosheid, loonbeslag of overplaatsing van personeel,…
 • Het beheer van alle administratieve formaliteiten, alsook de behandeling van alle aanvragen in verband met vermindering van bijdragen, aanwervingspremies en andere financiële tegemoetkomingen
 • Permanente ondersteuning en advies voor alles wat met sociaal recht te maken heeft
 • Het aanbieden van alle benodigde documenten
 • Begeleiding bij ontslagprocedures

Algemeen directeur
Bruno Velghe

PayCover Kortrijk
Tel: 056 60 17 38
Fax: 056 61 36 03

PayCover Gent
Tel: 09 218 17 70
Fax: 09 218 17 79

PayCover Villers-le-Bouillet
Tel: 019 63 23 80
Fax: 019 63 73 01

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo