Pro-contra: De coronaviruscrisis zal de ontglobalisering versnellen…

Pro

Olivier Blanchard, voormalig hoofdeconoom van het IMF, expert bij het Peterson Institute for International Economics.

De coronacrisis zal de ontglobalisering van de economie en de toeleveringsketens versnellen en versterken, maar het is niet de pandemie als zodanig die deze zal veroorzaken. Sinds landen met elkaar handel drijven, verspreiden epidemieën zich via de handel. Dit is dus niet echt een nieuw fenomeen. Aan de andere kant kan deze crisis de ontglobaliseringsbeweging die enkele jaren geleden begon, versnellen.

Deze beweging is in gang gezet naar aanleiding van verschillende andere verschijnselen, zoals de intensivering van de handelsoorlog, de veiligheidsproblemen en de klimaatproblemen. Deze laatste maken de transportkosten veel hoger als de CO2-dimensie wordt meegerekend. De coronacrisis is dus slechts een van de elementen die een verklaring vormen voor de ommekeer in de mondialisering die we waarschijnlijk zullen meemaken.

Deze U-bocht zou de omvang van de productielijnen kunnen verminderen. Bovendien zou het kunnen leiden tot een vermindering van de internationale handel. Dit zou kunnen leiden tot een verplaatsing of waarschijnlijker een regionalisering van bepaalde activiteiten. De coronacrisis onthult in feite de extreme kwetsbaarheid van veel multinationale bedrijven die hun keten van onderaannemers over de hele wereld hebben ‘afgebroken’.
De regionalisering van bepaalde activiteiten zal mogelijk worden gemaakt door een verhoogde robotisering en automatisering van bepaalde productieprocessen. Dit zal waarschijnlijk een aantal Aziatische landen die afhankelijk zijn van industrieën met een lage toegevoegde waarde, zoals Vietnam of Cambodja, schade berokkenen. Net zoals de versnelling van de economische globalisering heeft geleid tot winnaars en verliezers, zullen sommige landen dus meer dan andere te lijden hebben onder de terugzwaaiende slinger. Maar ook hier is deze beweging niet verbonden met het coronavirus als zodanig. Het is het resultaat van een reflectie die sommige bedrijven al begonnen waren over waar en hoe ze produceren.

Samenvatting van wat er in l’Expansion/L’express is gezegd

Contra

Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL

Bedrijven zullen nog lange tijd te maken krijgen met belemmeringen op de vervoersmarkt, die al vele weken te lijden heeft onder aanzienlijke capaciteitsverminderingen en verstoringen van de wereldhandel. Het gebrek aan capaciteit zal waarschijnlijk blijven bestaan voor waardevolle producten zoals industriële componenten en elektronische producten, aangezien deze vaak in het vrachtruim van lijnvliegtuigen worden vervoerd. Hun verkeer zal niet snel op grote schaal hervatten, dus veel van deze producten zullen per schip of trein moeten worden vervoerd, die aanzienlijk langzamer zijn.
Onze klanten zullen moeten kijken naar de organisatie van hun supply chain en ze zullen rekening moeten houden met langere doorlooptijden in hun voorraadprognoses. Zelfs voor waardevolle producten wordt een verschuiving naar de lijnvaart onvermijdelijk: de capaciteit van containerschepen is veel groter dan die van luchtvracht.

Maar ondanks de verstoringen en tekorten in de toeleveringsketen die veroorzaakt worden door het coronavirus over de hele wereld, verwacht ik niet dat bedrijven de globalisering de rug zullen toekeren en de productie zullen repatriëren. Ze zullen hun toeleveringsketens waarschijnlijk veerkrachtiger maken door fabrieken over meerdere regio’s te verspreiden, in plaats van er slechts één in China te hebben. Ze kunnen ze naar andere locaties verplaatsen, maar dit hoeft niet per se in de buurt van de kust te zijn, omdat het niet betaalbaar is. Iedereen die denkt dat de globalisering voorbij is, begrijpt niet wat consumenten beweegt of wat zakelijke beslissingen motiveert.

Samenvatting van een interview in de Wall Street Journal

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo