Elektrische voertuigen: is het dealernet klaar?

Meer en meer constructeurs voorzien 100 % elektrische lichte bedrijfsvoertuigen in het gamma, of op zijn minst hybride versies. Elektrische voertuigen vergen een andere aanpak op het vlak van onderhoud, maar ook voor andere aspecten zoals reparatie, garantie en dergelijke. Hoe goed zijn de dealernetwerken voorbereid op de komst van de elektrische van?

Van Management: Hebben de elektrische bedrijfsvoertuigen een invloed op de naverkoop?

Elektrische voertuigen zijn minder slijtagegevoelig en uiteraard moeten er geen oliewissels meer uitgevoerd worden omdat de verbrandingsmotor is vervangen door een elektrische unit. Die lagere slijtage zal volgens nagenoeg alle merken niet zonder gevolgen blijven voor de onderhoudscontracten, zoals Patrick Van der Aa (Ford) bevestigt: “Op gebied van waarborg blijven dezelfde bepalingen van toepassing. De onderhoudscontracten zullen wel wijzigen, aangezien er met de elektrificatie minder slijtage is.” Kris Mertens (MAN) wijst er op dat de garantie en onderhoudscontracten moeten aangepast worden aan de levensduur van de nieuwe hoog voltage componenten: “De mechaniekers die aan deze wagens onderhoud en herstelling uitvoeren moeten beschikken over de nodige kwalificaties om aan deze wagens te kunnen en mogen werken. Daar bovenop komen de investeringen in nieuw testmaterieel en gereedschap. De impact is dus zeker niet gering.”

Andere merken concentreren zich vooral op de accu’s, zoals Renault, waar er een specifieke garantie is op de accu’s van 5 jaar/100.000 km en Volkswagen (8 jaar en 150.000 km).

VM: Hoe werd het net concessiehouders voorbereid op de elektrische voertuigen?

De dealers van lichte bedrijfsvoertuigen moeten rekening houden met de specifieke onderhoudsvoorwaarden van elektrische voertuigen. Dat heeft ook gevolgen in de werkplaats met bijvoorbeeld een aangepaste diagnose-apparatuur, elektrische laadstations en uitrusting. Dat is duidelijk afgebakend bij Ford: “Algemeen worden er zoveel mogelijk technici opgeleid om aan elektrische voertuigen te mogen werken (minstens één technieker per Ford Erkende Hersteller). Het gaat hier vooral om het spanningsvrij zetten als er aan bepaalde (uitwendige) delen gewerkt moet worden. Zij worden gecertificeerd op ‘Niveau II’. Qua uitrusting vraagt Ford een duidelijk afgebakende werkplek, een laadstation, een hoogspanningsmultimeter, verscheidene gereedschappen die tegen een spanning van 1000V geïsoleerd zijn en speciale handschoenen.”

De opleiding van de technici in de werkplaats is het tweede grote luik, zo zijn er bij MAN speciale ‘dealerpakketten’ opgesteld, waarin alle informatie terug te vinden is, die nodig is om een concessie voor te bereiden op elektrische voertuigen. Na het voltooien van alle onderwerpen die zich in dit dealerpakket bevinden, zal de concessie 100 % correct onderhoud/reparatie voor deze voertuigen kunnen aanbieden.

Bij Renault werd het personeel van de 27 ZE centers op technisch vlak opgeleid voor de elektrische voertuigen in het eigen Technisch Centrum. De vormingen zijn: elektrische aandrijflijn, in- en uitbouwen van accu’s en veiligheid tijdens het werken aan deze wagens. Alle bedrijven kregen een vorming omtrent het vervoer van deze accu’s, aangezien dat onder de ADR-regeling valt. Zowel qua gereedschap als veiligheidsmaterieel zijn al deze bedrijven voorzien van de door Renault erkende gereedschappen en materialen. “Onze erkende pechverhelpers hebben de tools en de opleiding gekregen om accu’s te isoleren in geval van ongevallen,” benadrukt Karl Schuybroek nog. “We hebben ook erkende recyclagepartners opgeleid voor het uitbouwen van accu’s uit beschadigde voertuigen. Sinds 2019 hebben we in België het eerste erkende Battery Repair centrum voor ZE-accu’s.” Renault Trucks volgt hetzelfde spoor vertelt ons Guy Gogne: “De werkplaatsinrichting moet aangepast worden, er moeten andere gereedschappen voorzien worden, een nieuwe diagnose computer/software en de stock aangevuld met andere wisselstukken. Wat betreft opleidingen zijn de concessiehouders op de hoogte en de opleiding voor mechanici is gepland, dit is trouwens wettelijk. De certificering wordt bij Renault Trucks gedaan door Educam en daar is een planning voor gemaakt.”

Volkswagen startte de voorbereidingen dan al weer in 2010, want sinds 2010 worden bij D’Ieteren reeds opleidingen georganiseerd voor de verschillende functieniveaus voor de werkzaamheden aan hybride voertuigen. In de afgelopen jaren is dit geëvolueerd naar werkzaamheden aan PHEV- en BEV-voertuigen. Sinds een tijdje richt Educam ook opleidingen in voor de verschillende functieniveaus.

VM: Kan men bij alle concessies terecht met een elektrisch bedrijfsvoertuig voor onderhoud, reparatie? Is er een voldoende spreiding, gezien de kleinere actieradius van de meeste elektrische voertuigen?

Sommige merken willen dat al hun dealers voor lichte bedrijfsvoertuigen ook aan elektrische voertuigen kunnen werken, zoals Ford. “Elektrische voertuigen dienen door alle Ford Erkende Herstellers onderhouden en gerepareerd te kunnen worden.”, stelt Patrick Van der Aa, Directeur CV Sales & Marketing. “Gezien de densiteit van het netwerk Ford Erkende Herstellers is er voldoende spreiding om te beantwoorden aan de (eventueel) kleinere actieradius.”

Andere merken maken een selectie van specialisten en/of werken aan een uitbreiding van het aanbod. Zo kan men voor de elektrische MAN TGE voorlopig alleen bij MAN Brabant terecht. Er zijn wel plannen voor een uitbreiding van het servicenet in de nabije toekomst.

Renault maakt een onderscheid tussen regelmatig onderhoud en reparaties: voor onderhoud kan men overal terecht, voor reparaties aan de elektrische aandrijflijn en accu enkel in de 27 erkende ZE Centers.

Voor Renault Trucks is het dan weer de bedoeling dat alle concessies dit gaan aanbieden. Momenteel zijn er drie pilootconcessies (Olen, Liège en Luxembourg). Een aantal concessies hebben trouwens al een laadpaal voorzien. Dat geldt ook voor Volkswagen waar het merendeel van de concessies beschikt over gekwalificeerd personeel om aan elektrische voertuigen te werken.

VM: Hebben deze elektrische voertuigen minder onderhoud nodig?

Over het algemeen zal er minder slijtage en dus ook minder onderhoud nodig zijn. Daarnaast kunnen vele routinewerkzaamheden op dezelfde manier gebeuren als bij conventionele voertuigen, zelfs zonder dat men het voertuig hoogspanningsloos hoeft te maken. Alles wat betreft traditioneel onderhoud van een thermische motor bestaat niet (geen olie verversen, geen oliefilter, geen ontstekingskaarsen, geen brandstoftoevoer, geen riemen), daarnaast is er minder slijtage van de remmen door de remmende werking van de elektrische aandrijving.

Elektrische voertuigen zijn dan wel minder onderhevig aan onderhoud, maar zijn niet onderhoudsvrij, klinkt het bij Volkswagen. Jean-Marc Ponteville: “Het eerste nazicht van het voertuig wordt na 2 jaar of 30.000 km voorzien, vervolgens wordt elk jaar een nazicht gepland. De klassieke oliewissel vervalt uiteraard, maar net als op de klassieke voertuigen is er een hydraulisch remsysteem, een koelvloeistofcircuit met antivries, een airco met een koelmedium… Allemaal zaken die moeten worden nagekeken en eventueel vervangen.”

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo