Pro/Contra: Brownfields zijn de oplossing voor het tekort aan logistieke terreinen

Walter Goossens, head of Industrial Leasing van vastgoedmakelaar JLL

Ja

Brownfields zijn ‘by necessity’ een oplossing voor het aansnijden van nieuwe bedrijventerreinen. Industriële brownfields zijn best geschikt voor kmo-bedrijventerreinen. De eventuele verontreiniging is de enige issue die moet opgelost worden. Voor semi-industrieel en logistiek vastgoed is de saneringsproblematiek realistisch. Voor residentieel gebruik zijn de eisen voor sanering niet haalbaar.
Uit onze statistieken blijkt dat de vraag naar grond niet kan gecompenseerd worden. Momenteel bedraagt die zo’n 500 ha, maar het aanbod is quasi nihil. Dat is zeker het geval rondom Brussel. In Antwerpen is het aanbod ook quasi nihil. Tussen Brussel en Antwerpen is er op het bedrijvenpark De Hulst nog wat grondreserve. Ook rond de haven van Luik moet men 1 à 2 ha met een vergrootglas gaan zoeken.
Het ‘regent’ het echter ook geen brownfields. Meestal gaat het om kleinschalige projecten. De grote percelen zijn vrij schaars. Ik verwijs daarbij onder meer naar de dossiers van Philips Turnhout en Ford Genk, die als brownfield nog ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen.

Bernard Piette, general manager Logistics in Wallonia

Neen, maar…

Voor mij is het antwoord op de vraag of brownfields de oplossing bieden voor het tekort aan terreinen voor logistieke gebouwen eerder een ‘neen, maar’. Om brownfields geschikt te maken voor logistieke activiteiten moeten de gebouwen aangepast worden aan de noden van de gebruiker. Ze bevinden zich bovendien, vooral wat Wallonië betreft, dikwijls in stedelijk gebied en zelfs in het stadscentrum. Zo vind je bijvoorbeeld fabrieken in het centrum van Seraing en Herstal. Dat maakt het moeilijk om ze te vervangen door logistieke centra. Bijkomend probleem is dat de logistieke operatoren vaak ook een mogelijkheid willen om later uit te breiden. Dat maakt het complex.
Wat de brownfields in stedelijk gebied betreft, zijn er wel mogelijkheden voor nicheactiviteiten zoals stedelijke distributie. Maar ik zie ook een toenemende concurrentie van residentiële bouwprojecten op brownfields, om nog te zwijgen van de saneringskosten die een hinderpaal kunnen vormen.
Naast de beperkingen zijn er ook opportuniteiten, zoals de watergebonden terreinen van Arcelor Mittal. Hier stelt zich echter een ander probleem. Als er teveel overslaglocaties langs het water komen, krijg je een fragmentering van de volumes. Bijkomende moeilijkheid is de nabijheid van woonzones.
Tot slot is er de betonstop die het verder innemen van open ruimte moet tegengaan. Eerst kwam er een betonstop en nu spreekt men van een ‘beton shift’ tegen 2050. Op termijn zal dus reconversie van bestaande terreinen nodig zijn voor de economische ontwikkeling.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo