blank

TRUCK & BUSINESS BAROMETER – Welke initiatieven neemt u op HR-gebied?

De nieuwe editie van de Truck & Business Barometer zal initiatieven op het gebied van HR en van rekrutering centraal stellen : is de conjunctuur nog altijd even goed als tijdens de eerste jaarhelft 2018? Zoekt men in die context nog altijd even sterk naar chauffeurs? Neemt u nieuwe initiatieven op het gebied van HR / rekrutering? Aan u het woord… Conjunctuur, rentabiliteit, transport- en kostprijsevolutie, doorrekening van de kilometerheffing… en tekort aan chauffeurs: de Truck & Business Barometer scant de sector twee keer per jaar. Het is heel eenvoudig om deel te nemen: het volstaat om deze link te volgen en vijf minuten van uw tijd te besteden aan het beantwoorden van de vragen… DEADLINE 31/10/2018 Hartelijk bedankt !

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo