LINK2LOGISTICS Management 62 (juni 2022)

Van ‘just-in-time’ tot ‘just-in-case’

Tot voor enkele jaren stond de logistiek in het teken van de globalisering van industrie en handel, samen met de wens om de voorraden zo veel mogelijk te beperken. Als gevolg daarvan zijn de toeleveringsketens langer geworden en zijn ‘just-in-time’-leveringen wijdverbreid geraakt. Beide trends werden nog versterkt door de opkomst van e-commerce.

De Covid-19-crisis en de daaruit voortvloeiende verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketens veroorzaakten een eerste grote onderbreking. De blokkade van het Suezkanaal leidde vervolgens tot het besef dat onze afhankelijkheid van deze lange ketens ons kwetsbaar maakt. De oorlog in Oekraïne heeft deze beweging nog versneld, omdat hij ons laat zien hoezeer een kettingreactie mogelijk is. De sancties tegen Rusland hebben enige invloed gehad op de internationale handel, maar niet al te veel. Maar wat als China Taiwan zou binnenvallen? Dit scenario, dat tot voor kort als onrealistisch werd beschouwd, is nu aannemelijk geworden. De gevolgen zouden dramatisch zijn voor de internationale handel.

Op middellange en lange termijn zou deze bewustwording moeten leiden tot de repatriëring van bepaalde industrieën. Men spreekt al jaren over nearshoring, maar net als Zuster Anna zagen we nog niets komen. Dit zou nu moeten veranderen. Op korte termijn betekent dit dat het ‘just-in-time’-model grotendeels achterhaald is. De beweging is al ingezet: de opslagruimten zitten barstensvol onder invloed van de ‘just-in case’-gedachte. Veel bedrijven leggen overtollige voorraden aan ‘voor het geval dat’.

Als gevolg hiervan hebben alle logistieke hotspots van het land het verzadigingspunt bereikt en zijn nu zelfs traditioneel minder aantrekkelijke streken in trek, zoals u kunt lezen in ons dossier ‘Logistics in Belgium’.

Een ander gevolg is dat de logistiek nog efficiënter zal moeten worden om de kosten van te grote voorraden te compenseren. Gezien het personeelstekort zal de tendens naar automatisering en robotisering zich dus versnellen. Zozeer zelfs dat de robotisering van bepaalde administratieve taken al in gang is gezet.

Al deze ontwikkelingen laten ons zien hoe dynamisch en boeiend de logistieke sector is. Het magazine dat u in handen houdt, bevestigt dit alleen maar. Veel leesplezier!

Philippe Van Dooren
Hoofdredacteur

Recente publicaties

LINK2LOGISTICS Management 64 (december 2022)

Uitdagingen en vraagtekens Beste lezer, 2022 eindigt niet zoals we gewild hadden. Na twee uitdagende coronajaren was dit jaar gekenmerkt door een zware energiecrisis, een stijgende infl atie en politieke instabiliteit door onder meer de oorlog in Oekraïne. Wie had gehoopt dat wij het nu wel gehad zouden hebben, kan niet anders dan ontgoocheld zijn. […]

TRUCK & BUSINESS 283 (november 2022)

Twee maten en twee gewichten De inspanningen die minister Petra De Sutter heeft gedaan om orde op zaken te stellen in de sector van de pakjesdiensten in België, kunnen we alleen maar toejuichen. De verstoringen (en we drukken ons zacht uit) die door de  inspectiediensten aan het licht werden gebracht, zijn dermate groot dat een […]

TRANSPORT Management 117 (oktober 2022)

Herzien van de HR-politiek, een absolute noodzaak Zoals gebruikelijk wil ik mijn indrukken over enkele zaken die de actualiteit van onze sector de jongste tijd  bezig houden met u delen. Aarzel niet om uw eigen commentaren/kritieken/opmerkingen als antwoord terug te sturen… Kostprijs: nog nooit gezien! 12,19% in distributie, 13,28% in nationaal transport en 13,41% in […]

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo