Waalse belastingdienst annuleert Satellic-boetes

Sommige transporteurs die een boete moesten betalen na de vaststelling van (vermoedelijke) inbreuken door het controlesysteem van Satellic melden dat de Waalse belastingdienst die boetes heeft geannulleerd. Volgens UPTR erkent de de Waalse fiscale administratie het falen van het Satellic systeem. UPTR heeft via verschillende transporteurs vernomen dat de Directie (afdeling administratieve betwistingen van de Waalse belastingdienst (DG07)) de annulering van de opgelegde boetes heeft voorgesteld, dewelke de transporteurs hadden ontvangen na de vaststelling van (vermoedelijke) inbreuken door het controlesysteem van Satellic. In een type-antwoordbrief van de Waalse fiscale administratie werd de reden van de annulering van de boetes toegelicht in volgende bewoordingen: « Après vérifications auprès du prestataire de service, il apparaît que l’On-Board-Unit (OBU) attaché au véhicule a eu un comportement suspect au moment de l’infraction. L’infraction ne peut être prouvée avec certitude et une erreur informatique ou matérielle du prestataire de service ne peut être exclue ». Vrij vertaald : de OBU had een verdachte gedraging, de inbreuk kan niet worden bewezen met zekerheid en een fout in de informatica of fout in het materieel van de dienstverlener kan niet worden uitgesloten.   UPTR herinnert de transporteurs eraan, dat diegene die van mening zijn dat zij onterecht beboet zijn, zich nog steeds kunnen wenden voor het bekomen van het ‘Model’ bezwaarschrift..  

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo