Coronavirus: alle bedrijfsondersteunende maatregelen

Elk transportbedrijf wordt anders getroffen door de coronaviruscrisis, ook al wordt de sector als een ‘essentiële dienst’ beschouwd. Hier volgt een overzicht van de verschillende maatregelen die op de verschillende bestuursniveaus in België zijn genomen om hen te helpen door te gaan.

Tijdelijke werkloosheid

Bedrijven die hun deuren geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, kunnen bij de RVA een aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht.

Hoe doe je dit?

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/onem/index.htm > kies scenario 5, vermeld ‘Coronavirus -Lockdown’ in het veld ‘Opmerkingen’.

De werknemer ontvangt 70% van zijn of haar gemiddelde geplafonneerde loon (65% na 30 juni 2020), met een bedrijfsvoorheffing van 26,75%. Daarnaast ontvangt hij of zij een extra bijdrage van 150 euro per maand, die in de plaats komt van de door de werkgever betaalde extra bijdrage. De betrokken werknemer moet tot eind mei 2020 niet in het bezit zijn van een C3.2A-kaart.

Voor meer informatie

https://www.rva.be/sites/default/files/assets/chomage/FAQ/Faq_Corona_NL.pdf of neem contact op met uw sociaal secretariaat.

Uitstel van betaling

Een onderneming kan bij de FOD Financiën een zekere speelruimte krijgen om tijdelijke financiële moeilijkheden te overwinnen. Als kan worden aangetoond dat de coronaviruscrisis bijvoorbeeld een aanzienlijke omzetdaling veroorzaakt, is het mogelijk om uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing, de BTW en de vennootschapsbelasting aan te vragen. Bedrijven die al met structurele betalingsproblemen te kampen hadden, komen niet in aanmerking voor deze steunmaatregel.

De FOD Financiën kan steun verlenen in de vorm van een betalingsplan voor termijnen, vrijstelling van achterstalligheidsrente of kwijtschelding van boetes voor niet-betaling. Over het algemeen krijgen ondernemingen een automatisch uitstel van twee maanden voor de betaling van de BTW, de roerende voorheffing en de inkomstenbelasting, zonder dat zij boetes of achterstandsrente hoeven te betalen. Deze maatregelen kunnen echter worden ingetrokken of geannuleerd als het betalingsplan niet wordt nageleefd.

Hoe kan ik dit doen?

De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 worden ingediend.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Uitstel van aangifte

Bedrijven hebben tot middernacht op donderdag 30 april 2020 de tijd om aangifte te doen voor de VenB, RPB en BNI-ven. Deze extra termijn geldt alleen voor aangiften met een termijn van 16 maart tot en met 30 april 2020.

Voor btw-aangiften met betrekking tot het eerste kwartaal wordt de termijn verlengd tot 7 mei 2020.

Uitstel van betaling van uitstaande kredieten

KMOs die op 1 februari geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen krijgen van hun bank zonder kosten een betalingsuitstel tot 30 september.

Staatsgarantie op nieuwe leningen

De federale staat staat staat garant voor nieuwe leningen (maximaal 12 maanden, maximale rente 1,25%, exclusief de fee) die de banken tegen 30 september 2020 hebben verstrekt.

Schorsing van de motorrijtuigenbelasting (Vlaanderen)

Dit geldt alleen voor Vlaanderen en voor voertuigen die door omzetderving zijn stilgelegd: de opschorting van de betaling van de wegenbelasting is gratis.

Hoe doe je dat?

https://belastingen.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Stopzetting_aangifte.docx

Regionale steun aan ondernemingen

Vlaanderen

Waals Gewest

Brussel-Hoofdstad?

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo