Gezondheidscrisis: bedreiging of kans voor de bedrijfsoverdracht [Advertorial]

2020 was een jaar vol onzekerheden en onvoorziene omstandigheden voor bedrijven als gevolg van de uitzonderlijke maatregelen die de regering moest nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit geldt zowel voor de gezondheidsmaatregelen als voor bedrijfsmanagement. In dit artikel bespreken we 3 gevolgen van de gezondheidscrisis voor ondernemingen.

Nieuwe manieren van distributie en consumptie
De lockdown heeft de manier waarop mensen werken en inkopen doen, grondig veranderd. Heel wat ondernemingen hebben de deuren moeten sluiten, de enige manier om hun klanten te bedienen, werd weggenomen. Werknemers en consumenten konden alleen nog buiten de deur gaan voor essentiële verplaatsingen. Ondernemingen van allerlei omvang moesten hun bedrijfsmodel herbekijken, zijn digitaal gaan werken of hebben hun activiteiten gediversifieerd.  De gezondheidscrisis heeft investeerders veeleisender en ontoegeeflijker gemaakt over de prestaties van een bedrijf en de robuustheid van het bedrijfsmodel.

Tijdens deze crisis zijn drie soorten ondernemingen naar voren gekomen die bestand bleken tegen de crisis: ondernemingen die al digitaal werkten; ondernemingen die bestand waren tegen beperkingen en die zich aangepast hebben en digitaal zijn gaan werken of zich gediversifieerd hebben; en de ondernemingen die omwille van hun activiteit niet digitaal konden gaan of zich konden diversifiëren, maar die wel bestand bleken tegen de crisis omdat ze hun kosten prima in de hand hadden.

Dankzij de crisis hebben de eersten aan waarde gewonnen door een klantenbestand dat het niet gewend was op deze manier te winkelen, voor zich te winnen. De tweede groep is in de ogen van de investeerders waardevol geworden, precies omdat ze gediversifieerd en zich aangepast hebben. De derde groep tot slot heeft laten zien dat ze flexibel is en meteen op de trends kan inspelen om haar rentabiliteit onder controle te houden.

Liquiditeitscrisis
Een ander onvermijdelijk gevolg van de gezondheidscrisis voor heel wat bedrijven was een liquiditeitscrisis. In het eerste deel hadden we het al over een toegenomen waarde van de bedrijven die zich hebben kunnen aanpassen. Bedrijven waarvan het bedrijfsmodel niet opnieuw bekeken kon worden en bedrijven voor wie de transitie een te grote kost was, hebben hun waarde zien dalen.

Om dat waardeverlis tegen te gaan en een dreigend faillissement af te wenden hebben de instellingen een ruime waaier aan maatregelen in gang gezet, met als doel het liquiditeitsniveau van de ondernemingen te waarborgen. Voorbeelden zijn de tijdelijke werkloosheid, de mogelijkheid om de huur te heronderhandelen tijdens de sluitingsperiode, het moratorium en het uitstellen van lasten.  Al zijn deze maatregelen jammer genoeg niet altijd voldoende gebleken om sommige ondernemingen te helpen het hoofd boven water te houden.

Mechanismen om de waarde te bepalen
Voor heel wat bedrijfsleiders is deze crisis synoniem voor diepgaande vragen bij hun eigen vermogen om de bedrijfsactiviteiten verder te zetten. De gezondheidscrisis heeft een heel onzeker klimaat geschapen op de markten.

Op de markt van de bedrijfsoverdrachten hebben we gezien dat heel wat investeerders en investeringsfondsen zijn blijven investeren. In tegenstelling tot vorige jaren is het aantal transacties naar beneden gegaan, hoewel het principe van de earn-out toch toestaat de waarde van bedrijven te herstellen op basis van toekomstige prestaties.

Een andere methode die bij de berekening van de waarde gebruikt kan worden, is om voor 2020 een lagere wegingscoëfficiënt te gebruiken in vergelijking met andere jaren. Zo kan de overname van een bedrijf onderhandeld worden en de impact van de gezondheidscrisis verkleind. Er zijn ook mechanismen uitgewerkt, zodat de waarde van de bedrijven in deze periode van negatieve economische conjunctuur niet zou kelderen.

 

Ondanks het feit dat het aantal bedrijfsoverdrachten in België lichtjes achteruit is gegaan, is de markt niet stilgevallen. Ondernemingen zijn erin geslaagd zichzelf opnieuw uit te vinden en hun waarde bijgevolg op te drijven. We moeten hier echter ook nog vermelden dat sommige ondernemingen de boeken hebben dichtgedaan. Voor deze bedrijven, die niet bestand bleken tegen de crisis, bleek de adempauze die de overheidsmaatregelen moesten geven, niet voldoende om het hoofd boven water te houden.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo