Scharniermomenten in de bedrijfsoverdracht

De bedrijfsoverdracht is een belangrijke stap in het leven van een bedrijfsleider, ongeacht of hij zijn bedrijf van de hand wil doen of een strategische acquisitie op het oog heeft. In dit artikel staan we even stil bij cruciale aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij een bedrijfsoverdracht.

Het is een lang en complex proces en dus is het van het grootste belang om te beginnen met een goede voorbereiding. Zo creëert u de meeste slaagkansen tijdens de onderhandelingen. Als de gesprekken uitlopen in een finaal akkoord tussen de partijen, dan kan de overeenkomst tijdens de closing ondertekend worden.
We gaan dieper in op de redenen waarom deze stappen zo belangrijk zijn in de loop van het proces.

De voorbereiding
Voor de cedent bestaat deze stap eruit zijn bedrijf te herorganiseren, zodat het aantrekkelijker wordt voor potentiële overnemers. Op die manier kan hij zijn kansen op een overname optimaliseren. Zodra zijn bedrijf klaar is om overgedragen te worden, bepaalt de cedent de timing van de transactiede perimeter van wat bij de overdracht inbegrepen zal zijn, het type overnemer dat zijn voorkeur heeft en de prijs van de overdracht.

Deze stap is cruciaal omdat hij niet alleen een invloed heeft op de prijs van de transactie, maar ook vermijdt dat de cedent maar wat in het rond tast en zo het optimale momentum voor een overdracht mist.

Van de kant van de koper bestaat een goede voorbereiding uit op het opmaken van een robotfoto van het ideale bedrijf en een rondje langs de banken en partners. Zo krijgt hij een concreet beeld van de middelen die voor dit project beschikbaar zijn. Zijn onderzoek verloopt op die manier niet alleen efficiënt, maar het vergemakkelijkt ook het eerste contact met de cedent, want de koper laat hiermee zien dat hij professioneel is.

Voor beide partijen geldt dat de voorbereiding een essentiële stap is in het hele proces van een bedrijfsoverdracht. Ieder krijgt de kans de onderhandelingen sereen aan te vatten en de kansen op het slagen van de beoogde transactie te optimaliseren.

De onderhandelingen
Halfweg tussen de voorbereiding en de afwikkeling van de transactie zit de onderhandeling, een scharniermoment in de transactie, want ze legt de basis voor de volgende stappen. Tijdens de onderhandelingen worden onder meer de planning van de overdracht, de transitieperiode, de garanties en de prijs van de overname besproken.

We benadrukken nog even het verschil tussen de waarde van het bedrijf en de prijs. De waarde is inherent aan het bedrijf, de prijs daarentegen is het resultaat van de onderhandelingen tussen cedent en overnemer. Als je verder wil gaan met de onderhandelingen, is het belangrijk om vanuit concrete elementen te gaan praten, zoals de waarde van de vaste activa en het gebruik van waardemodellen die hun nut bewezen hebben.

Een ander punt dat we nog even willen aanhalen in dit artikel, is het bedrag en de looptijd van de garanties. De garanties hebben tot doel de overnemer te beschermen tegen naheffingen of geschillen op basis van feiten die zich voordeden voor de overname van het bedrijf. De garanties hebben een looptijd van 2 tot 5 jaar en kunnen op verschillende manieren samengesteld zijn. Traditioneel verzegelt de garantie een fractie van de overnameprijs bij de bank. Als er vertrouwen is tussen cedent en overnemer, dan kan deze vaste garantie vervangen worden door een verkoperskrediet of een degressieve garantie. Het voordeel van een verkoperskrediet is dat het voor de overnemer gemakkelijker wordt om een financiering te krijgen. Het laat de banken zien dat de cedent gelooft in het overnameproject.

De closing
Zodra de verschillende partijen akkoord zijn gegaan over de prijs en de modaliteiten van de overdracht, kan de transactie uitgevoerd worden. Deze stap eindigt met het ondertekenen van de uiteindelijke overeenkomst. Nu kan de transitieperiode beginnen. De looptijd hiervan hangt af van de gevoerde onderhandelingen, de vraag van het bedrijf en de persoonlijkheid van de overnemer. Het is de bedoeling dat de cedent alle informatie doorgeeft aan de overnemer, zodat die laatste het bedrijf geleidelijk zelf kan gaan leiden.

Zoals u eerder al kon lezen in dit artikel, is de bedrijfsoverdracht een hachelijke onderneming. Er moeten heel wat aspecten tegelijk in ogenschouw genomen worden, met name de timing van de operatie, de prijs, de vertrouwelijkheid en de continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens de onderhandelingen. Hoe goed u dit allemaal heeft voorbereid, heeft een grote invloed op de slaagkansen van het project.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo