Samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Luik wordt versterkt

Op woensdag 7 juli ondertekenden de havenhoofden van Antwerpen en Luik een overeenkomst om hun samenwerking te intensiveren in de nieuwe installaties van Weerts Supply Chain in Liège Trilogiport. De autoriteiten van de op één na grootste zeehaven en de op twee na grootste binnenhaven van Europa onderstreepten hun gezamenlijke strategische visie in dit tijdperk van energietransitie.

Dankzij een akkoord met de Port of Bruges kunnen we volgend jaar de Port of Antwerp Bruges worden, onze hubs met elkaar verbinden en de eerste haven ter wereld worden die economie, mensen en milieu met elkaar verzoent, maar we moeten ook onze banden met het hinterland verstevigen”, aldus Jacques Vandermeiren, directeur-generaal van de haven van Antwerpen. De optimalisering van de verbinding met het achterland, met name via het Albertkanaal, is van essentieel belang voor de verwezenlijking van onze doelstellingen, namelijk het overbruggen van de overgeslagen volumes, die de afgelopen acht jaar gestaag zijn gegroeid, het vermijden van congestie en het verdubbelen van de modal shift tegen 2030 (noot van de redactie: van 7% naar 15%)”. De overeenkomst, die de periode 2021-2024 bestrijkt, heeft dus betrekking op de rivier, maar ook op de spoorwegen, waarvan het vervoersaanbod moet worden uitgebreid.

“Wij gaan er samen met Infrabel alles aan doen om de ontbrekende schakel in de spoorverbinding, die de verbinding van de Antwerpse haven met China mogelijk moet maken, in te vullen”, aldus Willy Demeyer, voorzitter van Port Autonome de Liège. De bevordering en ontwikkeling van de spoorwegen en de waterwegen zijn twee van de hoofdlijnen van onze overeenkomst. Een ander essentieel element is de digitalisering van de gegevens over de goederenstroom en de vervoerswijzen. Dit werk zal ons in staat stellen de massificatie van stromen op alternatieve vervoerswijzen voor de weg te vergemakkelijken, om ze zowel efficiënter als aantrekkelijker te maken.”

Terminals ook

De versterking van deze samenwerking tussen de twee havens, waar momenteel 3 miljoen ton goederen per jaar worden uitgewisseld, zal ook inhouden dat de containerterminals langs het Albertkanaal worden gepromoot als consolidatiepunten voor zowel verladers als vervoerders, waarbij rekening wordt gehouden met de Europese aanbevelingen inzake economische overgang bij de ontwikkeling van het havenverkeer en de optimalisering van de uitwisseling van informatie en praktijken.

Deze overeenkomst onderstreept het belang van een harmonieuze samenwerking tussen zee- en binnenhavens om de ontwikkeling van het bulkvervoer te bevorderen”, aldus Emile-Louis Bertrand, directeur-generaal van de Port Autonome de Liège. En met haar 32 havengebieden die 382 hectare beslaan, heeft de haven de kaarten in handen om haar rol ten volle te spelen. Temeer daar de nabijheid van de luchthaven van Luik ons in staat stelt bruggen te slaan die ons op het pad van de quadrimodaliteit zullen brengen, wat bijzonder zeldzaam is in het logistieke landschap en voor ons nieuwe perspectieven zal openen.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo