LOGOS maakt jongeren enthousiast voor de sector

Om het tekort aan goedopgeleide werknemers aan te pakken, mikt LOGOS op de jongeren in het se¬cundair (ASO Economie en TSO Handel). Dankzij gerichte acties helpt LOGOS hen om de juiste studiekeuze te maken voor richtingen in internationale handel, ver¬voer en logistiek.

De succesvolle oprichting van het graduaat Transport & Logistiek aan de AP Hogeschool in Antwerpen is daar een goed voorbeeld van. Pas twee jaar gele-den is die opleiding gestart en dit jaar zijn er nu al 166 jonge mensen ingeschreven. “Het gaat om een tweejarige duale opleiding waarbij de studenten tot 50% van het traject afwerken in de bedrijven van de sector. De nadruk ligt op de concrete toepassing van de theoretische kennis specifiek voor douanedecla¬ranten en planners of dispatchers van spoor-, lucht- en wegvervoer. Dat is het profiel dat onze bedrijven zoeken,” zegt Greet Adriaenssen, coördinator van LOGOS.
“LOGOS treedt op als de brug tussen de bedrijven en het onderwijs. We overleggen altijd nauw met het werkveld om het leerplan van een nieuwe op-leiding uit te werken. Op die manier bereiden we jonge mensen voor op jobs met veel werkzekerheid zoals expediteur, dispatcher, douanedeclarant, trader of logistiek manager,” zegt sectorconsulent Siegfried Desmalines.

Jongerenprogramma
Om de jongeren in contact te brengen met de be¬drijven van de sector zal LOGOS tijdens de Transport & Logistics beurs weerom het jongerenprogramma voor zijn rekening nemen. “Dankzij een quick scan krijgen de deelnemers een beter inzicht in hoe zij zich bij voorkeur gedragen. En we maken duidelijk dat de eigen talenten en interesses op velerlei manieren aan bod kunnen komen in de sector. Onze bedrijven hebben nood aan doeners, denkers, creatievelingen. Aan taalvaardige traders, maar ook aan IT-profielen om de digitalisering te versnellen. Jongeren kennen de carrièremogelijkheden van de sector te weinig en dat willen we bijstellen met onze activiteiten op de beurs”, zegt Siegfried Desmalines.
Het past in een bredere aanpak van LOGOS om jon¬geren op allerlei manieren warm te maken voor een opleiding die leidt naar duurzame jobs. Jan Coppé, communicatieverantwoordelijke: “We hadden eer¬der al het logistiek spel TLT International uitgewerkt waardoor leerlingen in de secundaire school spelen-derwijs inzicht krijgen in de sector. We organiseren daarnaast doe-dagen zodat leerlingen met de klas een bedrijf kunnen bezoeken. Ten slotte bieden we leraren uit scholen die met ons samenwerken ook de mogelijkheid om gratis onze sectortechnische opleidingen te volgen.”


Wat is LOGOS?

LOGOS is het opleidingsfonds van het paritair comité (PC) 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. PC 226 telt 3600 bedrijven die zo’n 52.000 bedienden tewerkstellen. Bedrijven uit verschillende deelsectoren zoals logistiek, expeditie, transport, goederenbehandeling maken hiervan deel uit. LOGOS biedt de medewerkers uit PC 226 opleidingen met sectortechnische onderwerpen, informatica, talen, maar ook welzijn, persoonlijke en commerciële vaardigheden. Het biedt ook financiële ondersteuning aan bedrijven die bijkomende opleidingen voorzien. Daarnaast werkt LOGOS samen met de VDAB met het oog op het opleiden van geselecteerde werkzoekenden om in de sector aan de slag te gaan.


www.logosinform.bewww.internationaltrade.be

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo