Schaarste op de arbeidsmarkt verdwijnt de komende jaren niet

Prof. dr. Sarah Vansteenkiste (Steunpunt Werk)

In tijden van hoogconjunctuur is het aantal werkzoekenden laag en raken vacatures moeilijker ingevuld. Als de economie afkoelt, zou dat probleem zichzelf moeten oplossen, maar op dat effect hoeven we de komende jaren niet te rekenen. Dat blijkt uit analyses van het Steunpunt Werk. De impact van de vergrijzing zorgt ervoor dat het tekort op de arbeidsmarkt het komende decennium niet weg te denken is. Ook in de logistiek.

De oorlog om talent is niet gestreden. In heel België bevindt de jobschaarste zich momenteel op het hoogste punt in lange tijd. Kijk je naar het aantal werkzoekenden per vacature – de spanningsratio – dan zie je dat in elk gewest het aantal zeer laag is. De schaarste is het sterkst bij zorgkundigen, IT-personeel, vrachtwagenchauffeurs, enzovoort, maar ook verschillende logistieke profielen omschrijft de VDAB als knelpuntberoep.
Steunpunt Werk verwacht dat de schaarste de komende jaren structureel zal blijven. We zien een toename van het aantal 55-plussers dat de arbeidsmarkt zal verlaten. Ten opzichte van twintig jaar geleden gaat het om een verdubbeling. Ook dit is in heel België het geval. Van 2023 tot 2028 zal Vlaanderen bijna 400.000 55-plussers moeten vervangen. In Wallonië gaat het om 160.000 vervangingen en in Brussel om 50.000. Maar ook daar zien we steevast een verdubbeling vergeleken met de periode 1998-2003.

Ook bij een tragere economie
De krapte is structureel. Zo zal het aantal mensen ‘op arbeidsleeftijd’ in Vlaanderen de komende jaren dalen. In Wallonië blijft dat cijfer eerder stabiel en in Brussel neemt het zelfs toe. Tegelijk stappen jongeren later in op de arbeidsmarkt.
Verschillende indicatoren wijzen op een afkoeling van de economie. Dat kan een impact hebben op de vraag naar werknemers. Maar zelfs met die impact gaan we ervanuit dat de uitstroom van 55-plussers en de evolutie van de bevolking op arbeidsleeftijd structureel voor druk zullen blijven zorgen.

Anders rekruteren
Voor de werkgevers betekent de prognose in de arbeidsmarktscan dat het zoeken naar talent de komende jaren een stevige uitdaging blijft. In Vlaanderen bijvoorbeeld is in de groep van 25- tot 50-jarige hoger opgeleiden al 92% aan het werk. Dan weet je dat veel bedrijven in dezelfde kleine vijver aan het vissen zijn. Werkgevers zullen meer moeten openstaan voor profielen waaraan ze nog niet hadden gedacht. In de praktijk betekent dit breder rekruteren, intern meer groeikansen creëren en beter nadenken over hoe je mensen meer kan opleiden na de aanwerving.

Omscholing
De sleutel ligt dan grotendeels in opleiding en omscholing, maar je kan het niet los zien van een andere aanpak bij de werkgevers. We moeten mensen meer aanmoedigen om levenslang te leren. Daar zijn werknemer en werkgever beide verantwoordelijk voor. De werknemer moet het willen, de werkgever moet voldoende kansen bieden. Maar ook dat is niet evident. Tijd vrijmaken voor opleidingen is niet vanzelfsprekend op een moment dat je krap zit in werknemers.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo