Jean-Pierre Haesen: ”De UPTR is niet te koop”

Als eresecretaris-generaal van de UPTR en lid van de trojka die de onderhandelingen met het oog op een (mislukte) fusie van de drie transporteursfederaties leidde, hield Jean-Pierre Haesen er aan om te reageren op de publicatie op onze website van een interview met Willy Van Loon, voorzitter van Febetra.

TRANSPORT Management: Waarom wenst u te reageren op het op 2 mei op www.transportmedia.be gepubliceerde interview?

Jean-Pierre Haesen:Om een erg simpele reden: tussen de leden van de drie delegaties, die belast waren met de besprekingen over de toekomst van de verdediging van de sector, was er duidelijk afgesproken dat niemand een interview zou geven alvorens er concrete elementen zouden zijn om aan de Belgische transporteurs en logistieke dienstverleners voor te leggen. Iedereen behalve mijnheer Van Loon heeft zich aan deze afspraak gehouden.

« Wie niets te zeggen heeft, zwijgt beter »

TRANSPORT Management: Waarom deze delegaties?

Jean-Pierre Haesen:De drie federaties hadden beslist om elk een delegatie van vijf personen samen te stellen, met als opdracht te debatteren over een eventuele fusie tussen de federaties. Het waren delegaties, precies omdat deze opdracht de bevoegdheden van een voorzitter overstijgt. Het gaat niet alleen om de toekomst van de federaties maar ook en vooral om de sector die zij vertegenwoordigen. Het is niet een kwestie van personen of ego’s. Volgens de voorwaarden van de besprekingen kwam het aan de groep van vijf toe om een voorstel voor een betere structurele samenwerking te formuleren, dat aan het einde van de rit eventueel in een fusie zou kunnen uitmonden. Het ging daarbij om een collegiale verantwoordelijkheid. De eerste doelstelling is altijd geweest om onze violen zo goed mogelijk af te stemmen voor de gezamenlijke verdediging van de transporteurs en logistieke dienstverleners bij de verschillende administratieve en politieke autoriteiten.

TRANSPORT Management: Willy Van Loon heeft niets anders gezegd dan “de contacten zijn zeer goed”. Is dit verwijt dan niet overdreven?

Jean-Pierre Haesen:Precies wanneer je niets te vertellen hebt, is het beter om te zwijgen! Wanneer je praat over de vertegenwoordiging van de sector, moet je ook aan de ondernemers correct uitleggen dat er verschillende standpunten en verschillende filosofische en strategische benaderingen zijn. Daarna is het aan de transporteurs en logistieke dienstverleners om hun opinie te vormen en hun keuze te maken. Of het klimaat goed of slecht is: wat heeft dat te maken met een onderhandeling? Alleen de resultaten tellen. Dus, mijn verwijt gaat niet alleen over  het feit dat de afspraken niet werden gerespecteerd maar ook over zijn attitude – en ik erken graag dat dit misschien onopzettelijk is – die samenhangt met zijn persoonlijkheid. Met zijn geïmproviseerd optreden in de media doet Willy Van Loon verstaan dat hij de man van de situatie is, de initiator van een project voor betere samenwerking tussen de drie federaties dat eventueel tot een fusie zou kunnen leiden. Fundamenteel lijkt het me ook incorrect om de transporteurs te doen geloven dat de federaties tot op heden nog nooit hebben samengewerkt. Dat is onjuist! De drie federaties zijn altijd – en blijven – perfect in staat geweest om eenzelfde zienswijze correct te verdedigen.

Jaloezie ?

TRANSPORT Management: Wat was het keerpunt?

Jean-Pierre Haesen:Het interview dat u met mijnheer Van Loon hebt gehouden heeft het vervolg van de besprekingen sterk verstoord. Ook andere factoren hebben meegespeeld. De UPTR heeft helaas de conclusie moeten trekken dat er momenteel geen voldoende basis is om iets stabiels op te bouwen. Welnu, zonder stabiele fundamenten houdt geen enkele constructie lang stand. Ik noteer ook dat er misschien een misverstand is geweest bij sommige mensen: de UPTR is niet te koop! De UPTR is ontegensprekelijk de meest representatieve federatie van de transport- en logistieksector geworden. Het succes dat de UPTR nu al sedert enige tijd kent, heeft waarschijnlijk enige jaloezie opgewekt. Onze unitaire structuur is solide, transparant en efficiënt. Onze eenvoud is onze kracht. Welke andere structuur zou dergelijk uitzicht op succes kunnen bieden? Ik erken dus graag dat het voor de UPTR moeilijk was om zich een veel zwaardere structuur voor te stellen. Een complexe structuur kost niet alleen meer, ze boet ook onmiddellijk in aan efficiëntie. Vergeet niet dat het per slot van rekening om het geld van de transporteurs en logistieke bedrijven gaat. In mijn ogen was het dus zeer onverantwoordelijk om een zwaardere structuur na te streven en daarbij een externe persoon te betalen voor om het even welke opdracht. Dit was simpelweg niet te rechtvaardigen ten opzichte van de ondernemers die aan de UPTR hun vertrouwen schenken. Voor de UPTR is het nooit het doel van de besprekingen geweest om de bijdragen te verhogen, noch een ‘ding’ te creëren waarin elke voorzitter zijn plaats kon veiligstellen. Ik kan niet anders dan de goede journalist die u bent uit te nodigen om in een toekomstig artikel dieper in te gaan op de vraag over het goede functioneren van een federatie. De deuren van de UPTR staan wijd open voor wie ook maar de minste uitleg wenst over haar structuur, haar projecten en haar partners.

Jean-Pierre Haesen is als eresecretaris-generaal lid van het directiecomité van de UPTR. Hij heeft de organisatie van 2000 tot 2007 geleid en is één der vijf leden van de UPTR-delegatie die deelnam aan de besprekingen met het oog op de fusie van de drie federaties.

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo