Onderweg naar een steeds socialer Europa

Wegtransport is een vitale sector voor de Europese economie. Vrachtwagens nemen 72% van al het goederentransport op zich. De sector is ook een belangrijke werkgever die werk biedt aan meer dan  10 miljoen mensen. In 2013 telde België 8201 transportbedrijven, goed voor bijna 60.000 jobs.   Door Eurocommissaris Marianne Thyssen Wegtransport is een vitale sector voor de Europese economie. Vrachtwagens nemen 72% van al het goederentransport op zich. De sector is ook een belangrijke werkgever die werk biedt aan meer dan  10 miljoen mensen. In 2013 telde België 8201 transportbedrijven, goed voor bijna 60.000 jobs. Een terugkerend probleem binnen deze sector is echter het fenomeen van sociale dumping, en ik ben mij er ten volle van bewust dat dit de sector ernstige schade toebrengt. Aangezien transport zich zelden tot de landsgrenzen beperkt, ben ik van mening dat Europa een belangrijke rol kan en moet spelen om, samen met de lidstaten, een oplossing te vinden. Om ervoor te zorgen dat de interne markt werkelijk de economische en sociale voordelen biedt voor bedrijven en burgers die ze verondersteld wordt te bieden, hebben we nood aan duidelijke, eerlijke en afdwingbare regels. Eerder dit jaar, heb ik een voorstel gedaan om de Detacheringsrichtlijn van 1996 te herzien. Het doel van deze hervorming is in de eerste plaats om het loonverschil tussen lokale en gedetacheerde werknemers te verkleinen, om zo oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Met dit voorstel wil ik ook de regels verscherpen en verduidelijken. Vanwege de specificiteit van de transportsector, zullen we in 2017 bovendien een specifiek ‘wegtransportpakket’ voorstellen, om een Europees antwoord te bieden op de problemen die eigen zijn aan de sector. Maar behalve duidelijke regels uitschrijven, moeten we er ook voor zorgen dat deze regels nageleefd worden. In juni dit jaar, trad de Uitvoeringsrichtlijn in werking. Deze richtlijn geeft aan de nationale arbeidsinspecties de nodige instrumenten om fenomenen zoals postbusbedrijven en andere vormen van fraude en misbruik tegen te gaan. Het vergemakkelijkt ook uitwisseling van informatie tussen nationale arbeidsinspecties van de verschillende lidstaten. Een sociaal Europa, waar werknemers een goede sociale bescherming genieten zonder dat daar misbruik van gemaakt wordt, is een topprioriteit voor deze Commissie. En we bekijken ook het bredere plaatje: dit jaar heeft de Commissie voor het eerst alle nationale overheden, sociale partners, het middenveld en burgers bijeen gebracht om hen te vragen wat zij verstaan onder een sociaal Europa, en welke rol de Europese wetgever hierin kan spelen. Ook al stellen we ons sociaal model en onze sociale verworvenheden absoluut niet in vraag, we moeten wel bekijken hoe we dit model kunnen veilig stellen in een competitieve interne markt en op de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Een arbeidsmarkt die steeds dynamischer, digitaler, en mobieler is geworden. De resultaten zullen worden samengebracht in een ‘Europese Pijler voor Sociale Rechten’, die volgend jaar voorgesteld zal worden.

We zijn nog niet aan het einde van de rit, maar alvast goed onderweg naar een steeds socialer Europa.

   

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo