Benelux-landen gaan wegvervoer gerichter controleren

In afwachting van het ERRU-register, dat de controleorganismen van alle Europese lidstaten de mogelijkheid moet bieden meer gerichte acties te ondernemen tegen malafide transporteurs, zullen inspectiediensten van de drie Benelux-landen risicoprofielen opstellen en ondernemingen met een hoog risicocijfer meer en gerichter controleren. Met dit besluit lopen de Benelux-landen voorop in de EU. Het Europese register ERRU moet een interface vormen tussen de transporteursregisters van iedere lidstaat en had op 1 januari 2013 al van start moeten gaan. Sommige lidstaten zijn echter nog niet in orde. Op basis van het Verdrag van Luik voeren Nederlandse, Belgische en Luxemburgse inspecteurs in de drie landen al gezamenlijke controles uit op vrachtwagens en autobussen. Dankzij een nieuw Benelux-besluit gaan de drie inspectiediensten met elkaar gegevens uitwisselen over het gebruik van de tachograaf en het respect voor de rij- en rusttijden door transportondernemingen. Op basis van deze gegevens worden risicoprofielen opgesteld en zullen ondernemingen met een hoog risicocijfer meer en gerichter worden gecontroleerd. De gegevensuitwisseling tussen de drie landen wordt stapsgewijs uitgerold. In een volgend stadium zullen naast  inbreuken op de rij- en rusttijden en de tachograaf, ook informatie worden uitgewisseld  over andere inbreuken. Ook wordt er op termijn voorzien in het geautomatiseerd uitwisselen van deze gegevens.

lees ook

Aankomende Events

Ontvangt u onze wekelijkse newsletter nog niet? Schrijf u dan nu in!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo