Febiac richt nieuwe sectie #WeAreMobility op

Gisteren heeft Febiac, in het kader van haar jaarlijkse algemene vergadering, een nieuwe sectie voor ‘nieuwe mobiliteit’, genaamd #WeAreMobility, boven het doopvont gehouden.  “Deze nieuwe sectie zal de mobiliteitsoperatoren samenbrengen die activiteiten en een uitgesproken belang hebben in de nieuwe mobiliteit, zoals deelsystemen voor vierwielers of tweewielers, software-toepassingen voor private gebruikers en ondernemingen voor het beheren en faciliteren van multimodaliteit, en innovatieve last-mile oplossingen voor het vervoer en levering van vracht”, aldus Febiac. Philippe Dehennin, Voorzitter van Febiac, reageert enthousiast op deze ontwikkeling : “Als federatie is het onze rol om deze transitie naar een duurzame mobiliteit te begeleiden. Sommige veranderingen zullen revolutionair zijn. Met de oprichting van een nieuwe sectie #WeAreMobility geven wij ons alle kansen om de katalysator te zijn in deze transitie die onze mobiliteit zal verbeteren en waar iedereen wel zal bij varen.”

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo