blank

Nederland stopt teruggaveregeling voor LNG

In Nederland wil het ministerie van Financiën de teruggaveregeling voor LNG per eind 2018 stoppen. Transport en Logistiek Nederland en evofenedex vinden dit geen goed idee.  Sinds 1 januari 2014 geldt in Nederland een tijdelijke teruggaafregeling in de accijns voor LNG.  Deze regeling is afgesproken voor vijf  jaar en loopt dus theoretisch eind 2018 af. Ze zorgt voor een korting aan de pomp ter hoogte van 12,5 cent per kilo LNG. “Deze beslissing bemoeilijkt de overstap naar de milieuvriendelijke brandstof bio-LNG en dupeert bedrijven die als koploper hun nek uitstaken door LNG-voertuigen te kopen”, zeggen evofenedex, TLN in een gezamenlijk pêrsbericht. Ze drongen er eerder dit jaar bij het ministerie op aan de LNG-teruggaveregeling te verlengen tot 2022 en daarna definitief te beëindigen. “Die verlenging zou het mogelijk maken om de toepassing van LNG op te schalen en de transitie naar bio-LNG te ontwikkelen. Daarbij zou de definitieve afloop van de regeling per 2022 voor elke ondernemer een duidelijk perspectief bieden. In die tussenliggende tijd zouden overheid en bedrijfsleven in goed overleg een aanpassing van de accijnzen op transportbrandstoffen kunnen realiseren om groene energie te stimuleren door extra accijns te heffen op fossiele brandstoffen”, aldus TLN en evofenedex.

lees ook

Aankomende Events

Vous ne recevez pas encore notre newsletter hebdomadaire ? Alors inscrivez-vous dès maintenant!

  • Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.
transport media logo