Group De Wolf: Rome is niet in één dag herbouwd

Wat ooit een zeer traditioneel transportbedrijf was, wordt onder impuls van vijf nieuwe aandeelhouders omgevormd. In minder dan twee jaar tijd heeft Group De Wolf een nieuwe structuur en identiteit gekregen, en een voormalig Transporteur van het Jaar opgekocht.

Het nieuws raakte officieel bekend enkele dagen voor de start van de Transport & Logistics vakbeurs in Antwerpen, waaraan Group De Wolf deelnam: de Turnhoutse transporteur nam Bellekens over, het bedrijf uit Heist-op-den-Berg dat in 1998 tot Transporteur van het Jaar werd verkozen. Een mooie gelegenheid dus om samen met Didier Potters (CEO) en Luc De Koninck (CCO) de balans op te maken van twee bewogen jaren.

MBO in januari 2020

Transportmedia: De grote manoeuvres waren al begonnen voordat u aantrad als hoofd van Group De Wolf…

Didier Potters: Inderdaad. In 2019 is Group De Wolf gestopt met het patiëntenvervoer naar ziekenhuizen (een activiteit die in 2016 werd overgenomen, nvdr). In januari 2020 hebben vijf vennoten samen de aandelen van de toenmalige aandeelhouders opgekocht: ikzelf, mijn vader Pascal, Jef en Fons De Wolf en Luc De Koninck. We wilden het bedrijf een nieuw elan geven, om er een nieuwe versie van onszelf van te maken.

TM: Wat waren jullie eerste actiepunten?

Potters: Destijds was het aandeel van het transport van volle ladingen te groot. We hebben eerst geprobeerd om een nieuw evenwicht te vinden tussen het transport van deelladingen en het expresvervoer, dat trouwens aan de oorsprong lag van Group De Wolf. Tegelijkertijd hebben we een deel van het voormalige Aldi-magazijn in Rijkevorsel in gebruik genomen en een volledig nieuw transportbeheersysteem ingevoerd. Dit jaar hebben we er een nieuw logo aan toegevoegd en dus ook Bellekens overgenomen.

TM: Bellekens was een grote zaak…

Potters: Ja, omdat dit onze transportcapaciteit in één keer verdubbelde. Hierdoor konden wij mooie synergieën tot stand brengen tussen het internationaal transport en het transport in de Benelux. We waren toch al op zoek naar schaalvoordelen. Vandaag rijden alle vroegere Bellekens-voertuigen met Belgische nummerplaten en hebben we alle chauffeurs onder Belgisch contract geplaatst. Het gaat om een vijftigtal voertuigen en wat het internationale vervoer betreft, maken wij niet langer gebruik van onderaannemers. Voor het Benelux-gedeelte, dat door Red Line Services wordt uitgebaat, beschikken we nu over 35 eigen voertuigen en ongeveer 25 voertuigen van onderaannemers.

Te veel bureaucratie

TM: Deze veranderingen komen er op een ogenblik dat de transportprijzen sterk evolueren…

Potters: Er zijn verschillende redenen die verklaren waarom de transporttarieven moeten stijgen: de nieuwe regels die voortvloeien uit het Mobiliteitspakket, het tekort aan chauffeurs en de stijging van de kostprijs. De transportprijzen moeten dus stijgen en de winstmarges moeten structureel toenemen.

TM: Waarom moeten de winstmarges op deze manier omhoog?

Potters: Omdat er steeds meer van ons wordt geëist. De reservatie van slots bijvoorbeeld, of de inspanningen die de klanten van ons verlangen voor groener vervoer. Vandaag hebben wij echt het gevoel dat de klanten ons vragen hen te steunen in hun ecologische inspanningen. Dat is prima, maar het zal onze kostenstructuur fundamenteel veranderen. Dit gezegd zijnde, denk ik dat de meeste klanten zich ervan bewust zijn dat dit groenere vervoer meer zal kosten, maar er blijven nog heel wat infrastructuurvragen.

TM: Wat hebt u reeds gedaan om groener te rijden?

Potters: Wij hebben vier LNG-trucks in gebruik genomen. Maar waar zullen we over vijf jaar staan? 100% op elektriciteit rijden zal onbetaalbaar zijn. Het andere probleem is de bureaucratie: we willen al maanden een technologie in gebruik nemen die nog ongezien is in België, maar er komt geen schot in het dossier…

TM: Kunt u er ons meer over vertellen?

Luc De Koninck: Het gaat om drie temperatuurgestuurde opleggers met een elektrische koelinstallatie aangedreven door een energieterugwinningsas (Valx E2 HD, nvdr) en zonnepanelen. Op papier kosten deze opleggers twee keer zoveel als een conventionele koeloplegger. Sinds juni vragen wij subsidies bij de bevoegde kabinetten, maar wij hebben nog geen antwoord gekregen, hoewel de technologie die wij willen gebruiken in de VLAIO-lijst is opgenomen. Er is ook een homologatieprobleem wat betreft de aandrijfassen dat nog niet is opgelost.

Potters: Het is des te vervelender omdat wij een klant hebben die bereid is om ons hierin te volgen. Met deze opleggers kunnen we onder de 60 dB rijden en PIEK-gekeurd worden, waardoor we ’s nachts zouden kunnen leveren. Het zou ook goed zijn voor ons imago, maar tot het kabinet zich verwaardigt ons te antwoorden, wacht de klant…

Goed doen en dit communiceren

TM: Worden jullie bijzonder getroffen door het tekort aan chauffeurs?

De Koninck: Tot nu toe gaat het. We hoefden geen enkele vrachtwagen langs de kant te zetten. Ik denk dat we de afgelopen maanden weer als een dynamische werkgever worden gezien.

TM: En hoe ziet u de economische situatie evolueren?

De Koninck: Tot het einde van het eerste kwartaal van 2022 maak ik me geen zorgen. Daarna is het moeilijker te voorspellen. Voorlopig zijn er overal grondstoffenvoorraden, maar daarna? Tot die tijd is iedereen, zelfs het grote publiek, zich er terdege van bewust dat de prijzen zullen stijgen. De hele pers heeft het erover, dus dat maakt de onderhandelingen met klanten wat makkelijker. Het is in zekere zin het moment van de waarheid…

TM: Hoe zal Group De Wolf er over vijf jaar uitzien?

Potters: Ik denk dat wij aan hetzelfde tempo zullen blijven groeien, zowel in transport als in logistiek. Gekoeld vervoer bijvoorbeeld, is een activiteit die wij in 2020 hebben opgestart en waarvoor nu al 12 voertuigen worden ingezet. Wij zullen ons ook verder ontwikkelen in walking floors.

TM: Zijn er synergieën tussen deze verschillende activiteiten?

Niet noodzakelijk. We zijn bijvoorbeeld begonnen met één voertuig voor afvaltransport en nu hebben we er tien. Als er zich een kans op groei voordoet, gaan we ervoor en leren we dat ook te communiceren.

TM: Is dit de nieuwe stijl van Group De Wolf?

Precies. Vergeet niet dat we veel projecten hebben uitgevoerd in volle pandemie. Wij hebben ook de planning tussen de Benelux-tak en de internationale tak gestroomlijnd, en we moeten nog overschakelen op een papierloze organisatie waarmee we onze klanten in realtime kunnen informeren. Ik zou ook graag zonnepanelen willen installeren. Zoals u ziet, zijn er nog heel wat plannen om te realiseren…

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo