Financiële balans van de concessiehouders : 2015 was topjaar

Na een moeilijk 2014, hebben de Belgische vrachtwagendealers hun rug gerecht in 2015. De omzet, de productiviteit en de rendabiliteit gingen duidelijk omhoog, terwijl de financiële stabiliteit van de ondernemingen in kwestie er ook op vooruitging. Deze positieve evolutie komt niets te vroeg…  De gestegen omzetcijfers van de Belgische concessiehouders hebben drie mogelijke verklaringen: de stijging van het aantal inschrijvingen, de prijsstijging van de Euro 6-voertuigen en de doorbraak van de bijbehorende diensten (en de prijs ervan). Aangezien we enkel op de hoogte zijn van de gestegen inschrijvingen, is het interessant om merk per merk te vergelijken welke invloed dit heeft gehad op de omzet. Meer vrachtwagens… verkocht aan een hogere prijs Over het algemeen is het zakencijfer van de concessiehouders in 2015 gestegen met 18,6%. De toegevoegde waarde, een betere waardemeter om de evolutie van de cashflow te bepalen, nam met 8,7% toe. In vergelijking met 2014 is dit een schitterend resultaat (respectievelijk +7,28% en + 2,06%). Tijdens dezelfde periode zijn de inschrijvingen (+ 3,5 ton) met 6,7% gestegen. De inschrijvingen van nieuwe voertuigen zijn goed voor één derde van de omzet. De twee andere factoren, met name de verkoopprijs en de annexe diensten zijn met andere woorden goed voor de overblijvende twee derde. Op dit vlak zijn er behoorlijk wat verschillen tussen de merken onderling (zie kader). Binnen het dealernetwerk van Volvo Trucks had de factor ‘inschrijvingen’ de kleinste impact (daling van 3,2%). Ten opzichte van 2014 hebben de Volvo-dealers met andere woorden meer inkomsten gehaald uit diensten en/of hogere verkoopprijzen. Bij Iveco zien we een ander verhaal. Iveco creëerde minder toegevoegde waarde in vergelijking met de gestegen inschrijvingen in 2015. Bij Mercedes-Benz is de situatie vergelijkbaar, maar hier moeten de cijfers gerelativeerd worden omdat de vrachtwagendealers ook personenwagens verkopen. Dit kan een vertekend beeld geven. Bij MAN namen de inschrijvingen met meer dan 10% toe. De stijging van de toegevoegde waarde is relatief laag, maar toch hoger dan de curve van de verkoopcijfers. DAF, Renault Trucks en Scania realiseerden min of meer hetzelfde resultaat, met een factor ‘prijs/diensten’ die varieert van +3% tot +6%. Op het vlak van de liquiditeit is er sprake van een spectaculaire verbetering: een gemiddelde van +40% met pieken tot +60% bij MAN. Rekening houdend met de invoering van de kilometerheffing, is dit een resultaat waar de transporteurs, de belangrijkste klanten van de concessiehouders, slechts van kunnen dromen. Duidelijke stijging productiviteit Als één van de zwakste punten uit de balansen van 2014, kwam de beperkte vooruitgang van de productiviteit van de personeelsleden naar voor. Op dit vlak was 2015 merkbaar beter: +7,12%. Deze toename geldt voor alle merken, maar Scania realiseerde de beste prestatie van het jaar door de productiviteit met meer dan 14% op te drijven. Bij de invoerder is de toegevoegde waarde per persoon gestegen van 77.586 tot 84.748 euro. We moeten hieraan toevoegen dat het niet zo evident is om een onderscheid te maken tussen de activiteiten die verbonden zijn aan het invoeren enerzijds en het verdelen anderzijds. Ook bij Renault Trucks is er sprake van een duidelijke stijging. Op twee jaar tijd is de gemiddelde productiviteit per persoon met 10.000 euro gestegen (hoewel de brutocijfers lager zijn t.o.v. het gemiddelde van de andere merken). Het is duidelijk dat de reorganisatie van het dealernetwerk van Renault Trucks zijn vruchten afwerpt (Van Hove naar Antwerpen, de Brusselse klanten overgeheveld naar Londerzeel, de overname van RTS door Ampe). De resultaten van 2015 werden namelijk nog beïnvloed door garages die ondertussen gestopt zijn (Excel Motors bijvoorbeeld). Bij de andere merken stellen we vast dat MAN de kampioen van de productiviteit blijft (86.300 euro toegevoegde waarde per persoon), maar MAN voelt de hete adem van Volvo Trucks in de nek (83.136 euro per persoon). Het dealernetwerk van Volvo Trucks geniet vanzelfsprekend volop van de stijgende verkoop van meerassige voertuigen, die ook meer opbrengen qua onderhoud en onderdelen. Tussen 2014 en 2015 heeft het Mercedes-Benz-netwerk drie plaatsen verloren in het klassement van de productiviteit. Deze worden ingenomen door Scania, DAF en Iveco. Voor bedrijven zoals Ghistelinck bijvoorbeeld, is het nagenoeg onmogelijk om de specifieke productiviteit van de vrachtwagenafdeling te meten. Wat echter wel zeker is, is dat de dealers van Mercedes-Benz één van de enigen waren om extra personeel in dienst te nemen: + 1,91%. Enkel Scania (+3,07%) en Volvo Trucks (+5,92%) deden beter, maar in hun geval wordt dit verklaard door het hogere verkoopvolume en door de toename van de toegevoegd waarde. Bij de vier andere merken is er met andere woorden sprake van een afslankingsoperatie. Bij Renault Trucks en MAN is dit het tweede opeenvolgende jaar. Er wordt opnieuw winst gemaakt… Het beste moet hoe dan ook nog komen. In 2015 werden de Belgische concessiehouders eindelijk beloond voor de geleverde inspanningen. In 2014 kwam de sector en de 4.200 personeelsleden nog uit op een winst van amper 8,8 miljoen euro, wat neerkomt op ongeveer 2.125 euro per tewerkgestelde persoon. In 2015 is dit cijfer gestegen naar 5.487 euro per persoon, goed voor een totale winst van 23 miljoen euro. Voor de ondernemingen die hun omzet publiceren, komt dit neer op een winstmarge van 1,79%. Dit percentage stemt min of meer overeen met de inspanningen die de concessiehouders verondersteld worden te leveren in opdracht van de merken die ze vertegenwoordigen. De onderverdeling van de globale winst per merk, brengt gigantische verschillen aan het licht. De concessiehouders van Renault Trucks moesten het doen met een totale nettowinst van 141.000 euro (wat gelukkig wel beter was dan in 2014, toen het jaar met verlies werd afgesloten). Als we eventjes geen rekening houden met Excel Motors (dit bedrijf werd failliet verklaard), zou de globale winst op 393.000 euro uitgekomen zijn, wat hoe dan ook nog altijd het zwakste resultaat is van alle merken. Bij Iveco is de globale winst lichtjes gedaald waardoor het Italiaanse merk een beetje de vreemde eend in de bijt is in 2015. Het aantal concessiehouders die het jaar met winst afsloot, is toch gestegen van 24 tot 28 dealers (de ondernemingen die geen winst gemaakt hebben, zijn vaak kleine agenten die enkel de Daily aanbieden). We kunnen alleen maar hopen dat 2016 (waarin het aantal inschrijvingen met 13,6% is gestegen in het segment van + 3,5 ton) al het goede van 2015 bevestigt. Mocht dit het geval zijn, is het mogelijk dat de gemiddelde rendabiliteit van de sector boven de 2% tot zelfs 2,5% uitkomt, wat zowat het minimum is om opnieuw te kunnen investeren. Het behoud van de huidige geografische dekking van de zeven merken zou dan nog meer verzekerd zijn dan een jaar voordien. Tot ieders tevredenheid…

lees ook

Aankomende Events

ONTVANGT U ONZE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF NOG NIET? MELD JE DAN NU AAN!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
transport media logo